Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.5440581 Tunnel
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-11-291Arnt Å AlbertsenFørste versjon
2014-11-262Tore PaulsenLagt inn kontroll for Merknad syklende


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Alarm til VTS ved fjerning av brannslokkerP

Antall parallelle hovedløpP

Brutus_IdB

Kabler seksjonertP

Kabler sikret v nedgravingP

Lengde, skiltetB

NavnP

RestriksjonsklasseP

Service-/nødtelefoner til VTSP

Sum lengde alle løpP

Sum lengde ramperP

SykkelforbudP

Særskilt brannobjekt fra tidspunktB

Tunnelklasse, prosjektertP

TunnelnummerB

UndersjøiskP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
184
BeggeKvartalsvisTunnelTunnel er registrert
Tunnel ikke registrert
285
BeggeKvartalsvisTunneldataData skal være oppdatert når vegen åpner
Tunnel der data ikke er oppdatert når vegen åpner
386
BeggeKvartalsvisNavnEgenskapen skal være angitt på alle objekter
Egenskaper ikke oppgitt
4631
BeggeKvartalsvisAlarm til VTS ved fjerning av brannslokkerAlarm til VTS ved fjerning av brannslokker er angitt på alle objekter
Tunnel uten Alarm til VTS ved fjerning av brannslokker
5632
BeggeKvartalsvisAntall parallelle hovedløpAntall parallelle hovedløp er angitt på alle objekter
Tunnel uten Antall parallelle hovedløp
6637
BeggeKvartalsvisKabler seksjonertKabler seksjonert er angitt på alle objekter
Tunnel uten Kabler seksjonert
7638
BeggeKvartalsvisKabler sikret v nedgravingKabler sikret v nedgraving er angitt på alle objekter
Tunnel uten Kabler sikret v nedgraving
8640
BeggeKvartalsvisNavnNavn er angitt på alle objekter
Tunnel uten Navn
9641
BeggeKvartalsvisRestriksjons-klasseRestriksjonsklasse er angitt på alle objekter
Tunnel uten Restriksjonsklasse
10642
BeggeKvartalsvisService- nødtelefoner til VTSService-/nødtelefoner til VTS er angitt på alle objekter
Tunnel uten Service-/nødtelefoner til VTS
11643
BeggeKvartalsvisSum lengde alle løpSum lengde alle løp er angitt på alle objekter
Tunnel uten Sum lengde alle løp
12644
BeggeKvartalsvisSum lengde ramperSum lengde ramper er angitt på alle objekter
Tunnel uten Sum lengde ramper
13645
BeggeKvartalsvisSykkelforbudSykkelforbud er angitt på alle objekter
Tunnel uten Sykkelforbud
14649
BeggeKvartalsvisUndersjøiskUndersjøisk er angitt på alle objekter
Tunnel uten Undersjøisk
15647
BeggeKvartalsvisTunnelklasse, prosjektertTunnelklasse, prosjektert er angitt på alle objekter
Tunnel uten Tunnelklasse, prosjektert
16646
BeggeKvartalsvisSærskilt brannobjekt fra tidspunktSærskilt brannobjekt fra tidspunkt er angitt på alle tunneler som er vedtatt som særskilt brannobjekt
Tunnel uten Særskilt brannobjekt fra tidspunkt for tunneler som er vedtatt som særskilt brannobjekt
17648
BeggeKvartalsvisTunnelnummerTunnelnummer er angitt på alle objekter der tunnelnummer er etablert
Tunnel uten Tunnelnummer der tunnelnummer er etablert
18634
BeggeKvartalsvisBrutus_IdBrutus_Id er angitt på alle objekter der Brutus_Id finnes
Tunnel uten Brutus_Id der Brutus_Id finnes
19744
BeggeKvartalsvisLengde, skiltetLengde, skiltet er angitt på alle objekter der lengde er skiltet
Tunnel uten Lengde, skiltet der lengde er skiltet
201929
BeggeÅrligÅpningsår€Åpningsår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Tunnel} uten €Åpningsår€
212014
BeggeÅrligMerknad syklende€Merknad syklende€ skal være angitt i tilfeller der det er forbudt for syklende eller ikke anbefalt for syklende. F.eks om det finnes alternativ rute.
{Tunnel} uten €Merknad syklende€
22666
BeggeKvartalsvisTunnelløpAlle objekter skal ha tilknyttet et objekt av objekttype Tunnelløp
Tunnel uten datterobjekt tunnelløp
23667
BeggeKvartalsvisTunnelløp uten trafikkSkal registreres om det i tunnelen inngår et tunnelløp uten trafikk
Tunnelløp uten trafikk ikke registrert


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
84Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle fysiske objekter skal være registrert0 %0 %

85AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert når vegen åpner0 dager0 dager

86Fullstendighet, manglende dataAntall manglende data
NavnEgenskapen skal være angitt på alle objekter00

631Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Alarm til VTS ved fjerning av brannslokkerAlarm til VTS ved fjerning av brannslokker skal være angitt på alle objekter0 %0 %

632Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall parallelle hovedløpAntall parallelle hovedløp skal være angitt på alle objekter0 %0 %

637Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kabler seksjonertKabler seksjonert skal være angitt på alle objekter0 %0 %

638Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kabler sikret v nedgravingKabler sikret v nedgraving skal være angitt på alle objekter0 %0 %

640Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

641Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Restriksjons-klasseRestriksjonsklasse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

642Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Service- nødtelefoner til VTSService-/nødtelefoner til VTS skal være angitt på alle objekter0 %0 %

643Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sum lengde alle løpSum lengde alle løp skal være angitt på alle objekter0 %0 %

644Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sum lengde ramperSum lengde ramper skal være angitt på alle objekter0 %0 %

645Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SykkelforbudSykkelforbud skal være angitt på alle objekter0 %0 %

649Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UndersjøiskUndersjøisk skal være angitt på alle objekter0 %0 %

647Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tunnelklasse, prosjektertTunnelklasse, prosjektert skal være angitt på alle objekter0 %0 %

646Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Særskilt brannobjekt fra tidspunktSærskilt brannobjekt fra tidspunkt skal være angitt for tunneler som er vedtatt som særskilt brannobjekt0 %0 %

648Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TunnelnummerTunnelnummer skal være angitt hvis tunnelnummer er etablert0 %0 %

634Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Brutus_IdBrutus_Id skal være angitt hvis Brutus_ID finnes0 %0 %

744Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde, skiltetLengde, skiltet skal være angitt dersom lengde er skiltet0 %0 %

1929Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅpningsårÅpningsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

2014Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Merknad syklendeMerknad syklende skal være angitt i tilfeller der det er forbudt for syklende eller ikke anbefalt for syklende. F.eks om det finnes alternativ rute.0 %0 %

666Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Alle objekter skal ha tilknyttet et objekt av objekttype Tunnelløp0 %0 %

667Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp uten trafikk0Skal registreres om det i tunnelen inngår et tunnelløp uten trafikk0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen