Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0591 Høydebegrensning
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-09-08
Definisjon:Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-11-291Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

BreddeP

H-min, høyre kantP

H-min, midtP

H-min, venstre kantP

MåledatoP

MålemetodeP

NavnP

Skilta høydeB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1206
OperatørÅrlig
Høydebegrensning skal være registrert
Høydebegrensning ikke registrert
2207
OperatørÅrlig
Høydebegrensning er registrert innen gitt frist
Høydebegrensning ikke registrert innen gitt frist
3221
BeggeÅrligType hinderType hinder gitt i hht logikk (f.eks. underganger, stag, ledning, bru, fergebom osv..)
Type hinder ikke gitt i hht logikk
4214
BeggeÅrligType hinderType hinder skal være gitt på alle objekter
Høydebegrensinger uten skilta høyde
5208
BeggeÅrligBreddeBredde skal være angitt på alle objektet
Høydebegrensning uten Bredde
6209
BeggeÅrligH-min, høyre kantH-min, høyre kant skal være gitt
Høydebegrensning uten H-min, høyre kant
7210
BeggeÅrligH-min, midtH-min, midt skal være gitt
Høydebegrensning uten H-min, midt
8211
BeggeÅrligH-min, venstre kantH-min, venstre kant skal være gitt
Høydebegrensning uten H-min, venstre kant
9215
BeggeÅrligMåledatoMåledato skal være gitt på alle objekter
Måledato ikke gitt
10216
BeggeÅrligMålemetodeMålemetode skal være gitt på alle objekter
Målemetode ikke gitt
11217
BeggeÅrligH-min, høyre kantHøyde gitt i hht krav
Høyde høyre kant ikke gitt i hht krav
12218
BeggeÅrligH-min, midtHøyde gitt i hht krav
Høyde midt ikke gitt i hht krav
13219
BeggeÅrligH-min, venstre kantHøyde gitt i hht krav
Høyde venstre kant ikke gitt i hht krav
141775
BeggeÅrligBeregnet høydeBeregnet høyde er angitt på alle objekter
Høydebegrensning uten Beregnet høyde
15547
BeggeÅrligNavnNavn er angitt på alle objekter
Høydebegrensning uten Navn
16213
BeggeÅrligSkilta høydeSkilta høyde skal være gitt dersom det er krav om skilting
Skilta høyde ikke gitt der det er krav om skilting
17719
BeggeÅrligSkilta høydeSkilta høyde skal være gitt hvis skiltplate med skilt nr 314 er registrert
Skilta høyde er ikke gitt der skilt nr 314 er registrert
18548
BeggeÅrligTunnelløpHøydebegrensning skal være registrert pr atskilt del av vegbanen ved tunneler med to adskilte (trafikkerte) $0$
Høydebegrensning ikke registrert riktig
19549
BeggeÅrligTrafikkdelerHøydebegrensning skal være registrert pr atskilt del av vegbanen ved Trafikkdelere med bruksområde = Midtdeler og Rekkverk med Bruksområde = Midtdeler
Høydebegrensning er ikke registrert riktig


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
206Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle høydebegrensninger skal være registrert i NVDB0 %0 %0 %0 %
207AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Antall dager fra fysisk endring eller ny veg er åpnet til data er oppdatert i NVDB10 dager10 dager1 år1 år
221Konseptuell konsistensSamsvar i forhold til konseptuelt skjema
Type hinderDer det finnes et objekt med objekttype Høydebegrensning skal det også finnes et annet objekt med objekttype ut i fra følgende logikk, basert på egenskapen Type hinder (th):
th=Bru-stag -> Objekttype Bru
th=Brukabler -> Objekttype Bru
th=Ferjesamband -> Objekttype Ferjesamband
th=Kjøreledning -> Objekttype [0]
th=Skiltportal/wire -> Objekttype Skiltportal
th=Skredoverbygg -> Objekttype Skredoverbygg
th=Tunnel/Bru -> Objekttype Tunnel/Bru
th=Undergang -> Objekttype Undergang
0 %0 %

214Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type hinderType hinder skal være angitt på alle objekter0 %0 %

208Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

209Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
H-min, høyre kantH-min, høyre kant skal være angitt på alle objekter0 %0 %

210Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
H-min, midtH-min, midt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

211Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
H-min, venstre kantH-min, venstre kant skal være angitt på alle objekter0 %0 %

215Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MåledatoMåledato skal være angitt på alle objekter0 %0 %

216Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MålemetodeMålemetode skal være angitt på alle objekter0 %0 %

217Kvantitative egenskaper, nøyaktighetVertikalt avvik
H-min, høyre kantKrav til nøyaktighet på innmålte høyder0.01m0.01m

218Kvantitative egenskaper, nøyaktighetVertikalt avvik
H-min, midtKrav til nøyaktighet på innmålte høyder0.01m0.01m

219Kvantitative egenskaper, nøyaktighetVertikalt avvik
H-min, venstre kantKrav til nøyaktighet på innmålte høyder0.01m0.01m

1775Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Beregnet høydeBeregnet høyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

547Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

213Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skilta høydeSkilta høyde skal være angitt dersom krav om skilting.0 %0 %

719Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplateSkilta høydeSkilta høyde skal være angit hvis skiltplate med skilt nr 314 er registrert548Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Høydebegrensning skal være gitt på feltnivå for tunneler med to adskilte (trafikkerte) tunnelløp0 %0 %

549Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafikkdeler0Høydebegrensning skal være gitt på feltnivå for Trafikkdeler med bruksområde = Midtdeler og Rekkverk med Bruksområde = Midtdeler0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingede egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.