Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0595 Motorveg
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-10
Definisjon:Strekninger som har vedtatt status motorveg.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-11-291Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

ArkivnummerP

VedtaksnummerP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1326
OperatørÅrlig
Motorveg er registrert
Motorveg ikke registrert
2330
OperatørÅrlig
Motorveg skal være registrert i NVDB ved åpning av vegen
Motorveg som ikke er registret innen fristen
3327
BeggeÅrligMotorvegtypeMotorvegtype er angitt på alle objekter
Motorveg uten Motorvegtype
4328
BeggeÅrligVedtaksnummerVedtaksnummer er angitt på alle objekter
Motorveg uten Vedtaksnummer
5329
BeggeÅrligArkivnummerArkivnummer er angitt på alle objekter
Motorveg uten Arkivnummer
61908
BeggeÅrligByggeår¤Byggeår¤ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Motorveg} uten ¤Byggeår¤
7331
BeggeÅrlig
Maks 25m avstand fra start og slutt strekning til skilt som angir riktig motorvegtype
- Motorvegtype “Motorveg” ? Skilt nr. 502 og 504
- Motorvegtype “Motortrafikkveg” ? Skilt nr. 503 og 505
Motorvegskilt som står med mer enn 25 m avstand fra start og slutt på motorvegstrekningen
8562
BeggeKvartalsvis
Påkjøringsramper på en Motorvegstrekning skal ha tilknyttet en skiltplate som angir riktig motorvegtype
Påkjøringsramper uten skilt som angir riktig motorvegtype


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
326Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Motorveg skal være registrert0 %0 %

330AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Motorveg skal være registrert i NVDB ved åpning av vegen10 dager10 dager

327Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MotorvegtypeMotorvegtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

329Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerArkivnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

328Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerVedtaksnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1908Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

331Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplate0Maks 25m avstand fra start og slutt strekning til skilt som angir riktig motorvegtype
- Motorvegtype “Motorveg” skal ha Skilt nr. 502 og 504
- Motorvegtype “Motortrafikkveg” skal ha Skilt nr. 503 og 505
0 %0 %

562Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplate0Påkjøringsramper på en Motorvegstrekning skal ha tilknyttet en skiltplate som angir riktig motorvegtype0%0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingede egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.