Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0606 Innkjøring forbudt
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-05-30
Definisjon:Angir innkjøring forbudt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-11-291Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1318
BeggeKvartalsvis
Tid fra restriksjonen trår i kraft til den skal være lagt inn/oppdatert i NVDB
Innkjøring forbudt der frist for innlegging er overskredet
2319
BeggeKvartalsvis
Innkjøring forbudt er registrert
Innkjøring forbudt ikke registrert
3320
BeggeKvartalsvis
Lenker med angitt kjøreretning skal samsvare med feltkoder i objekttypen "feltstrekning"
Lenker med angitt kjøreretning som ikke samsvarer med feltkoder i objekttypen "feltstrekning"
4624
BeggeKvartalsvis
Alle restriksjoner på tillat kjøreretning skal samsvare med skilt /vedtak
Restriksjoner på kjøreretning som ikke samsvarer med skilt/vedtak


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
318AktualitetTidsperiode, forsinkelseInnkjøring forbudt0Tid fra restriksjonen trår i kraft til den skal være lagt inn/oppdatert i NVDB10 dager10 dager1 år1 år
319Fullstendighet, manglende dataAndel manglende dataInnkjøring forbudt0Alle lenker med restriksjonenr på tillatt kjøreretning skal være registrert.0 %0 %0 %0 %
320Konseptuell konsistensSamsvar i forhold til konseptuelt skjemaInnkjøring forbudt0Lenker med angitt kjøreretning skal samsvare med feltkoder i objekttypen "feltstrekning"0 %0 %0 %0 %
624Konseptuell konsistensSamsvar i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplate0Alle restriksjoner på tillat kjøreretning skal samsvare med skilt /vedtak

4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen