Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0607 Vegsperring
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Angir at veg er fysisk sperret. Dette er et vegobjekt som normalt sperrer vegen. Den kan imidlertid ha ordninger som gjør at utrykningskjøretøyer og kollektivtransport kan passer den. Eksempelvis en automatisk bomanordning.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-11-291Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

EierB

Geometri, linjeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1199
OperatørÅrlig
Er fysisk tiltak registrert innen gitt frist
Tiltak som ikke er registrert innen fristen
2200
OperatørÅrlig
Er alle vegsperringer registrert
Vegsperringer som ikke er registrert
3201
BeggeÅrligTypeEr type vegsperring gitt
Vegsperringer der type ikke er gitt
4202
BeggeÅrligGeometri, linjeHar vegsperring egengeometri
Vegsperringer uten egengeometri
5205
BeggeÅrligGeometri, linjeEr vegsperring stedfestet ihht krav
Vegsperringer uten stedfesting ihht krav
6610
BeggeÅrligEierEier er angitt der eier avviker fra vegeier på vegen objektet tilhører
Vegsperring som mangler eier der eier avviker fra vegeier på vegen objektet tilhører


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
199AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Tid fra fysisk tiltak skjer til Vegsperring er lagt inn/oppdatert i NVDB10 dager10 dager1 år1 år
200Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle vegsperringer skal være registert0 %0 %0 %0 %
201Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeAlle objekter skal ha angitt egenskap0 %0 %0 %0 %
202Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
205Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeVegsperringen skal være riktig plassert10 cm10 cm2 m2 m
610Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierAngis dersom eier ikke er den samme som vegeier på vegen objektet tilhører0 %0 %



4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingede egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.