Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.5360623 Stativ for turistinfo
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Konstruksjon beregnet for å henge opp turistinformasjon. Som regel lokalisert til rasteplasser eller lommer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-06-261Tore PaulsenFørste versjon
2014-11-262Tore PaulsenLagt inn kontroll for Beskrivelse


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall infoplaterP

BelystB

EierB

Festet påB

FundamenteringB

Geometri, punktP

MaterialtypeP

OverflatebehandlingP

Plexiglass utenpå infoplaterP

TakP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1180
OperatørÅrlig
Registrerte stativ
Stativ som ikke er registrert
2181
OperatørÅrlig
Registrerte stativ i NVDB innen gitt frist
Stativ som ikke er registrert innen fristen
3182
BeggeÅrligAntall infoplaterAntall infoplater er gitt
Stativ uten antall infoplater
4184
BeggeÅrligMaterialtypeMatrialtype er gitt
Stativ uten gitt matrialtype
5185
BeggeÅrligOverflatebehandlingOverflatebehandling er gitt
Stativ uten gitt overflatebehandling
6186
BeggeÅrligPlexiglass utenpå infoplaterPlexiglass er gitt
Stativ uten gitt plexiglass
7187
BeggeÅrligTakTak er gitt
Stativ uten gitt tak
8305
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri er gitt
Stativ uten geometri
9306
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri innenfor 10 cm
Stativ med geometri over 10 cm
102001
BeggeÅrligBeskrivelse€Beskrivelse€ er angitt på alle objekter"
{Stativ for turistinfo} uten €Beskrivelse€
11188
BeggeÅrligEierEier er gitt dersom eier avviker fra vegeier for vegen objekttet tilhører
Stativ uten gitt eier der eier avviker fra eier for vegen objektet tilhører
12183
BeggeÅrligBelystBelysning er gitt dersom skiltet er belyst
Stativ uten belysning men som er belyst
13189
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Stativ uten gitt vedlikeholdsansvarlig der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
14190
BeggeÅrligFestet påFestet på er gitt dersom tavlene ikke har eget fundament
Stativ uten Festet på som ikke har eget fundament
15191
BeggeÅrligFundamenteringFundamentering er gitt dersom tavlen har eget fundament
Stativ uten Fundamentering, men som har eget fundament
161955
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Stativ for turistinfo} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
180Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle stativ skal være registrert0 %0 %

181AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert i NVDB innen gitt krav10 dager10 dager

182Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall infoplaterEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

184Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

185Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OverflatebehandlingEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

186Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plexiglass utenpå infoplaterEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

187Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TakEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

305Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal være stedfestet med egengeometri0 %0 %

306Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktObjektet måles inn med angitt målenøyaktighet1 m1 m

2001Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BeskrivelseBeskrivelse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

188Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierAngis dersom eier avviker fra vegeier på vegen objektet tilhører0 %0 %

183Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelystEgenskapene skal være angitt dersom Ja0 %0 %

189Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligAngis dersom eier avviker fra vegeier på vegen objektet tilhører0 %0 %

190Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Festet påPåkrevd dersom tavlene ikke har eget fundament0 %0 %

191Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FundamenteringPåkrevd dersom tavlene har eget fundament0 %0 %

1955Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll NVDB
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingede er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.