Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0624 Fartstavle
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-05-31
Definisjon:Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-05-311Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

EierB

Geometri, punktB

StasjoneringP

Type målingP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1678
BeggeKvartalsvisFartstavleFartstavle er registrert
Fartstavle ikke registrert
2711
BeggeKvartalsvisFartstavleObjektet skal være inne i NVDB innen angitt frist etter at objektet er tatt i bruk.
Fartstavle ikke registrert i NVDB innen angitt frist
3679
BeggeKvartalsvisEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Fartstavle uten Eier der eier avviker fra vegeier
4680
BeggeKvartalsvisStasjoneringStasjonering er angitt på alle objekter
Fartstavle uten Stasjonering
5681
BeggeKvartalsvisType målingType måling er angitt på alle objekter
Fartstavle uten Type måling
6682
BeggeKvartalsvisVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Fartstavle uten Vedlikeholdsansvarlig der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
7709
BeggeKvartalsvisGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter der Stasjonering = Fast
Fartstavle uten Geometri, punkt der Stasjonering = Fast
8710
BeggeKvartalsvisGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi der Stasjonering = Fast
Fartstavle som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet der Stasjonering = Fast


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
678Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Fartstavle skal være registrert0 %0 %

711AktualitetAndel avvik over en gitt verdi
0Objektet skal være inne i NVDB innen angitt frist etter at objektet er tatt i bruk.10 dager10 dager

679Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

680Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StasjoneringStasjonering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

681Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type målingType måling skal være angitt på alle objekter0 %0 %

682Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

710Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

709Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktEgengeometri kreves der Stasjonering = Fast0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen