Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0625 Skredmagasin
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Magasin for å fange opp skredmasser.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2014-11-262Tore PaulsenLagt inn kontroll for geometri, flate


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11105
OperatørÅrlig
Skredmagasin er registrert
Skredmagasin ikke registrert
21115
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Skredmagasin er ikke i NVDB innen gitt frist
31106
BeggeÅrligMagasinvolumMagasinvolum er angitt på alle objekter
Skredmagasin uten Magasinvolum
41109
BeggeÅrligLengdeLengde er angitt på alle objekter
Skredmagasin uten Lengde
51110
BeggeÅrligBreddeBredde er angitt på alle objekter
Skredmagasin uten Bredde
61111
BeggeÅrligAdkomstAdkomst er angitt på alle objekter
Skredmagasin uten Adkomst
72016
BeggeÅrligGeometri, flate€Geometri, flate€ er angitt på alle objekter"
{Skredmagasin} uten €Geometri, flate€
82017
BeggeÅrligGeometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Skredmagasin} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
91112
BeggeÅrligByggeårByggeår er angitt på nye objekter
Skredmagasin uten Byggeår
101114
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Skredmagasin uten riktig Vedlikeholdsansvarlig
111113
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Skredmagasin uten riktig Eier


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1105Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Skredmagasin skal være registrert0 %0 %

1115AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1106Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MagasinvolumMagasinvolum skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1109Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1110Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1111Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2016Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2017Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1112Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1114Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1113Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen