Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.064 Ferjeleie
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-11-291Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall ferjelemmerP

Areal, kjørbart øvrigP

Areal, totalt øvrigP

DriftsstatusP

Egen gangbane til ferjeP

EierP

Ferjeleie_IdP

KaikantsikringP

NavnP

VedlikeholdsansvarligP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1254
OperatørÅrlig
Ferjeleie er registrert
Ferjeleie ikke registrert
2255
OperatørÅrlig
Ferjeleie skal være oppdatert i NVDB innen gitt frist
Ferjeleie som ikke er registrert innen fristen
3560
BeggeÅrligAntall ferjelemmerAntall ferjelemmer er angitt på alle objekter
Ferjeleie uten Antall ferjelemmer
4613
BeggeÅrligAreal, kjørbart øvrigAreal, kjørbart øvrig er angitt på alle objekter
Ferjeleie uten Areal, kjørbart øvrig
5614
BeggeÅrligAreal, totalt øvrigAreal, totalt øvrig er angitt på alle objekter
Ferjeleie uten Areal, totalt øvrig
6256
BeggeÅrligDriftsstatusDriftsstatus er angitt på alle objekter
Ferjeleie uten Driftsstatus
7617
BeggeÅrligEgen gangbane til ferjeEgen gangbane til ferje er angitt på alle objekter
Ferjeleie uten Egen gangbane til ferje
8555
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter
Ferjeleie uten Eier
9257
BeggeÅrligFerjekai_IDFerjekai_ID er angitt på alle objekter
Ferjeleie uten Ferjekai_ID
10561
BeggeÅrligKaisikringKaisikring er angitt på alle objekter
Ferjeleie uten Kaisikring
11258
BeggeÅrligNavnNavn er angitt på alle objekter
Ferjeleie uten Navn
12556
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Ferjeleie uten Vedlikeholdsansvarlig
13615
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon må være innenfor angitt verdi
Ferjeleie med større avvik enn angitt verdi
14557
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon må være innenfor angitt verdi
Ferjeleie med større avvik enn angitt verdi
15558
BeggeÅrligDriftsstatusDriftsstatus mellom Ferjestrekning og Ferjeleie må stemme overens. Ferje må ha status T-Traffikeres om noen av de tilhørende Ferjestrekningene har status T
Ferjeleie der Driftstatus avviker fra Driftstatus på Ferjestrekning
161946
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Ferjeleie} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
254Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle objekter skal være registrert0 %0 %

255AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være lagt inni NVDB innen angitt frist10 dager10 dager

560Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall ferjelemmerEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

613Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal, kjørbart øvrigAreal, kjørbart øvrig skal være angitt på alle objekter0 %0 %

614Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal, totalt øvrigAreal, totalt øvrig skal være angitt på alle objekter0 %0 %

256Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsstatusEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

617Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Egen gangbane til ferjeEgen gangbane til ferje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

555Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

257Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ferjeleie_IdEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

561Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KaikantsikringEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

258Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

556Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

615Absolutt stedfestings-nøyaktighetMaks tillatt avvik
Geometri, linjeAvvik i posisjon må være innefor angitt verdi10 m10 m

557Absolutt stedfestings-nøyaktighetMaks tillatt avvik
Geometri, punktAvvik i posisjon må være innenfor angitt verdi10 m10 m

558Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerje-strekningDriftsstatusDriftsstatus mellom Ferjestrekning og Ferjeleie må stemme overens. Ferje må ha status T-Traffikeres om noen av de tilhørende Ferjestrekning har status T0 %0 %

1946Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Vertøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingede egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.