Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.542066 Skredoverbygg
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-10
Definisjon:Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-11-291Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Brutus_IdB

EierB

Geometri, linjeP

LengdeP

NavnP

TunnelnummerB

TypeP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
179
BeggeKvartalsvisSkredoverbyggSkredoverbygg er registrert
Skredoverbygg ikke registrert
280
BeggeKvartalsvisSkredoverbyggData skal være oppdatert i NVDB innen angitt frist etter fysisk endring
Skredoverbygg ikke registrert med data innen gitt frist
381
BeggeKvartalsvisNavnNavn er angitt på alle objekter
Skredoverbygg uten Navn
4627
BeggeKvartalsvisLengdeLengde er angitt på alle objekter
Skredoverbygg uten Lengde
5629
BeggeKvartalsvisTypeType er angitt på alle objekter
Skredoverbygg uten Type
6745
BeggeKvartalsvisGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Skredoverbygg uten Geometri, linje
7746
BeggeKvartalsvisGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Skredoverbygg som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
8625
BeggeKvartalsvisBrutus_IdBrutus_Id er angitt på alle objekter der Brutus_Id finnes
Skredoverbygg uten Brutus_Id der Brutus_Id finnes
9626
BeggeKvartalsvisEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Skredoverbygg uten Eier der eier avviker fra vegeier
10630
BeggeKvartalsvisVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Skredoverbygg uten Vedlikeholdsansvarlig der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
11628
BeggeKvartalsvisTunnelnummerTunnelnummer er angitt på alle objekter der tunnelnummer er etablert
Skredoverbygg uten Tunnelnummer der tunnelnummer er etablert
121896
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Skredoverbygg} uten €Byggeår€
1383
BeggeKvartalsvisHøydebegrensningAlle objekter skal ha tilknyttet et objekt av objekttype Høydebegrensning
Skredoverbygg uten begrensning


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
79Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle fysiske objekter skal være registrert0 %0 %

80AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert i NVDB innen angitt frist etter fysisk endring10 dager10 dager

81Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

627Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

629Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

745Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

746Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

625Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Brutus_IdBrutus_Id skal være angitt når Brutus_ID finnes0 %0 %

626Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

630Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

628Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TunnelnummerTunnelnummer skal være angitt hvis tunnelnummer er etablert0 %0 %

1896Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

83Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHøydebegrensning-5Alle objekter skal ha tilknyttet et objekt av objekttype Høydebegrensning0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen