Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.546067 Tunnelløp
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-05-30
Definisjon:Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-11-291Arnt Å AlbertsenFørste vedrsjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Brutus_IdB

Geometri, linjeP

KategoriP

LengdeP

NavnP

TunnelprofilP

Type tunnelløpP

ÅpningsårP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1394
BeggeKvartalsvisTunnelløpTunnelløp er registrert
Tunnelløp ikke registrert
2408
BeggeKvartalsvisTunnelløpData skal være oppdatert når vegen åpner
Data ikke registrert når vegen åpner
3396
BeggeKvartalsvisKategoriKategori er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten Kategori
4397
BeggeKvartalsvisLengdeLengde er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten Lengde
5398
BeggeKvartalsvisNavnNavn er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten Navn
6399
BeggeKvartalsvisTunnelprofilTunnelprofil er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten Tunnelprofil
7400
BeggeKvartalsvisType tunnelløpType tunnelløp er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten Type
8415
BeggeKvartalsvisBrutus_IdDersom objektet har Id i Brutus skal Brutus_Id være angitt
Tunnelløp uten Brutus_Id der Brutus_Id finnes
9401
BeggeKvartalsvisÅpningsårÅpningsår er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten Åpningsår
10474
BeggeKvartalsvisGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Tunnelløp uten Geometri, linje
11475
BeggeKvartalsvisGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Tunnelløp som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
12476
BeggeKvartalsvisBelysningsanleggSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med belysningsanlegg ikke registrert
13477
BeggeKvartalsvisBergsikringSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med bergsikring ikke registret
14478
BeggeKvartalsvisBetongutstøpingSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med betongutstøpning ikke registret
15479
BeggeKvartalsvisBranndetektorSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med branndetektor ikke registrert
16480
BeggeKvartalsvisBrannslokkingsanleggSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med brannslokningsanlegg ikke registrert
17481
BeggeKvartalsvisBrannsloknings-apparatSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med brannslokningsapparat ikke registrert
18482
BeggeKvartalsvisBrannvarslingsanleggSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med brannvarslingsanlegg ikke registrert
19483
BeggeKvartalsvisDetektorSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med detektor ikke registret
20484
BeggeKvartalsvisDyresperreSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med dyresperre ikke registrert
21485
BeggeKvartalsvisEffekt- StrømforbruksmålerSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med effekt-/strømforbruksmåler ikke registrert
22486
BeggeKvartalsvisElektrostatisk rensesløyfeSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med elektrostatisk rensesløyfe ikke registret
23487
BeggeKvartalsvisFjellromSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med fjellrom ikke registrert
24488
BeggeKvartalsvisFotocelleSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med fotocelle ikke registrert
25489
BeggeKvartalsvisGassmålerSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med gassmåler ikke registrert
26490
BeggeKvartalsvisGrøft, lukkaSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med grøft, lukka, ikke registrert
27491
BeggeKvartalsvisHavarinisjeSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med havariniske ikke registrert
28492
BeggeKvartalsvisHydrantSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med hydrant ikke registrert
29493
BeggeKvartalsvisHøydemålerSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med høydemåler ikke registret
30494
BeggeKvartalsvisHøydevarslerSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med høydevarsler ikke registrert
31495
BeggeKvartalsvisInspeksjonslukeSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med inspeksjonsluke ikke registrert
32496
BeggeKvartalsvisKamera, overvåkningSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med kamera til overvåking ikke registret
33497
BeggeKvartalsvisKondensmålerSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med kondensmåler ikke registrert
34498
BeggeKvartalsvisKumSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med kum ikke registrert
35499
BeggeKvartalsvisLysmålerSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med lysmåler ikke registrert
36500
BeggeKvartalsvisMobiltelefonsambandSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med mobiltelefonsamband ikke registrert
37501
BeggeKvartalsvisNødstasjonSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med nødstasjon ikke registrert
38502
BeggeKvartalsvisNødstrømsaggregatSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med nødstrømsaggregat
39503
BeggeKvartalsvisNødstrømsbatteri UPSSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med nødstrømsbatteri/UPS ikke registret
40504
BeggeKvartalsvisNødtelefonSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med nødtelefon ikke registrert
41505
BeggeKvartalsvisNødutgangSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med nødutgang ikke registret
42506
BeggeKvartalsvisNødutgangsskiltSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med nødgangsskilt ikke registret
43507
BeggeKvartalsvisNødutstyr, brannvernSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med nødutstyr, brannvern ikke registrert
44508
BeggeKvartalsvisPort/dørSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med port,dør ikke registrert
45509
BeggeKvartalsvisPumpestasjonSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med pumpestasjon ikke registrert
46510
BeggeKvartalsvisRadiosambandSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med radiosamband ikke registrert
47511
BeggeKvartalsvisSideareal tunnelSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med sideareal ikke registrert
48512
BeggeKvartalsvisSignalanleggSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet
Tunnelløp med signalanlegg ikke registret
49513
BeggeKvartalsvisSiktmålerSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med siktmåler ikke registrert
50514
BeggeKvartalsvisSkap, tekniskSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med skap, teknisk ikke registrert
51515
BeggeKvartalsvisSkiltpunktSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet
Tunnelløp med skiltpunkt ikke registrert
52516
BeggeKvartalsvisSnunisjeSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med snunisje ikke registret
53517
BeggeKvartalsvisSnuplassSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med snuplass ikke registrert
54518
BeggeKvartalsvisStøtputeSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med støtpute ikke registrert
55519
BeggeKvartalsvisTelefonsentralSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med telefonsentral ikke registrert
56520
BeggeKvartalsvisTemperaturmålerSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med temperaturmåler ikke registrert
57521
BeggeKvartalsvisTrafoSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med trafo ikke registrert
58522
BeggeKvartalsvisTunnelovervåkningSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med tunnelovervåkning ikke registrert
59524
BeggeKvartalsvisVann- og frostsikringSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med vann- og frostsikring ikke registrert
60525
BeggeKvartalsvisVannstandsmålerSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med vannstandmåler ikke registrert
61526
BeggeKvartalsvisVegbomSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet
Tunnelløp med vegbom ikke registrert
62527
BeggeKvartalsvisVentilasjonsanleggSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med ventilasjonsanlegg ikke registrert
63528
BeggeKvartalsvisVindmålerSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet
Tunnelløp med vindmåler ikke registrert
64529
BeggeKvartalsvisVærstasjonSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet
Tunnelløp med værstasjon ikke registrert
65530
BeggeKvartalsvisHøydebegrensningAlle objekter skal ha tilknyttet et objekt av objekttype Høydebegrensning som skal ha Type hinder = Tunnel
Tunnelløp med høydebegrensning ikke registrert
66531
BeggeKvartalsvisTunnelportalSkal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse
Tunnelløp med tunnelportal ikke registrert
67699
BeggeKvartalsvisTunnelSkal være knyttet til en Tunnel
Tunnelløp som ikke er knyttet til en tunnel


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
408AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert når vegen åpner0 dager0 dager

394Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle fysiske objekter skal være registrert0 %0 %

396Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KategoriEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

397Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

398Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

399Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TunnelprofilEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

400Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type tunnelløpEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

415Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Brutus_IdAngis dersom objektet finnes i Brutus.0 %0 %

401Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅpningsårEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

474Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeAngis dersom det ikke finnes vegnett0 %0 %

475Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi2 m2 m

476Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBelysnings-strekning0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

477Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBergsikring0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

478Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBetongutstøping0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

479Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBranndetektor0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

480Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBrannslokkingsanlegg0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

481Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBrannsloknings-apparat0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

482Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBrannvarslingsanlegg0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

483Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetDetektor0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

484Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetDyresperre0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

485Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetElektrisk anlegg0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

486Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetElektrostatisk rensesløyfe0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

487Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFjellrom0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

488Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFotocelle0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

489Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetGassmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

490Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLukket rørgrøft0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

491Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUtgår_Havarinisje0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

492Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHydrant0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

493Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHøydemåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

494Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHøydevarsler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

495Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetInspeksjonsluke0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

496Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKamera, overvåkning0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

497Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKondensmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

498Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKum0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

499Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLysmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

500Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetMobiltelefonsamband0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

501Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødstasjon0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

502Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødstrømsaggregat0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

503Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUPS0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

504Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødtelefon0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

505Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødutgang0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

506Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødutgangsskilt0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

507Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUtgår_Nødutstyr, brannvern0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

508Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetPort/Dør0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

509Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetPumpestasjon0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

510Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRadiosamband0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

511Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSideareal tunnel0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

512Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSignalanlegg0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet0 %0 %

513Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSiktmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

514Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkap, teknisk0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

515Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltpunkt0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet0 %0 %

516Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUtgår_Snunisje0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

517Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSnuplass0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

518Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetStøtpute0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

519Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTelefonsentral0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

520Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTemperaturmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

521Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafo0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

522Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelovervåkning0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

524Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVann- og frostsikring0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

525Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVannstandsmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

526Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVegbom0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet0 %0 %

527Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVentilasjonsanlegg0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

528Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVindmåler0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet0 %0 %

529Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVærstasjon0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det tilhører tunnelløpet0 %0 %

530Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHøydebegrensning0Alle objekter skal ha tilknyttet et objekt av objekttype Høydebegrensning som skal ha Type hinder = Tunnel0 %0 %

531Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelportal0Skal angis dersom det finnes,skal være tilknyttet tunnelløp om det ligger innenfor tunnelløpets vegreferanse0 %0 %

699Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnel0Skal være knyttet til en Tunnel0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen