Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.548069 Tunnelportal
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129)).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-05-301Arnt Å. AlbertsennFørste versjon
2014-11-262Tore PaulsenDefinert kontrollerm for Geometri, punkt


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Brutus_IdB

Geometri, linjeP

LengdeP

Type tverrsnittP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1661
BeggeKvartalsvisTunnelportalTunnelportal er registrert
Tunnelportal ikke registrert
2674
BeggeKvartalsvisTunnelportalData skal være oppdatert når vegen åpner
Tunnelportal der data ikke registrert når vegen åpner
3663
BeggeKvartalsvisLengdeLengde er angitt på alle objekter
Tunnelportal uten Lengde
4664
BeggeKvartalsvisType tverrsnittType tverrsnitt er angitt på alle objekter
Tunnelportal uten Type tverrsnitt
51994
BeggeÅrligGeometri, punkt€Geometri, punkt€ er angitt på alle objekter"
{Tunnelportal} uten €Geometri, punkt€
61995
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Tunnelportal} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
7662
BeggeKvartalsvisBrutus_IdBrutus_Id er angitt på alle objekter hvid Brutus_Id finnes
Tunnelportal uten Brutus_Id der Brutus_Id finnes


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
661Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Tunnelportal skal være registrert0 %0 %

674AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert når vegen åpner0 dager0 dager

663Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

664Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type tverrsnittType tverrsnitt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1994Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1995Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

662Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Brutus_IdBrutus_Id skal være angitt hvis Brutus_ID finnes0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen