Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0716 Ulykkespunkt
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Et punkt på vegen som er særlig ulykkesutsatt. En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall alvorlig skaddeP

Antall drepteP

Antall lettere skaddeP

Antall meget alvorlig skaddeP

Antall ulykkerP

Fom. ulykkesdatoP

Krav til antall ulykkerP

Lengde ulykkespunktP

Tom. ulykkesdatoP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1786
BeggeÅrlig
Ulykkespunkt er registrert
Ulykkespunkt ikke registrert
2806
BeggeÅrlig
{Ulykkespunkt} skal være inne i NVDB innen angitt frist
{Ulykkespunkt} ikke registrert i NVDB innen fristen
3787
BeggeÅrligFom. ulykkesdatoFom. ulykkesdato er angitt på alle objekter
Ulykkespunkt uten Fom. ulykkesdato
4788
BeggeÅrligTom. ulykkesdatoTom. ulykkesdato er angitt på alle objekter
Ulykkespunkt uten Tom. ulykkesdato
5789
BeggeÅrligKrav til antall ulykkerKrav til antall ulykker er angitt på alle objekter
Ulykkespunkt uten Krav til antall ulykker
6790
BeggeÅrligLengde ulykkespunktLengde ulykkespunkt er angitt på alle objekter
Ulykkespunkt uten Lengde ulykkespunkt
7791
BeggeÅrligAntall ulykkerAntall ulykker er angitt på alle objekter
Ulykkespunkt uten Antall ulykker
8792
BeggeÅrligAntall drepteAntall drepte er angitt på alle objekter
Ulykkespunkt uten Antall drepte
9793
BeggeÅrligAntall meget alvorlig skaddeAntall meget alvorlig skadde er angitt på alle objekter
Ulykkespunkt uten Antall meget alvorlig skadde
10794
BeggeÅrligAntall alvorlig skaddeAntall alvorlig skadde er angitt på alle objekter
Ulykkespunkt uten Antall alvorlig skadde
11795
BeggeÅrligAntall lettere skaddeAntall lettere skadde er angitt på alle objekter
Ulykkespunkt uten Antall lettere skadde
12807
BeggeÅrlig
Skal ha minst 4 ulykker med personskade innenfor 100 meter i løpet av 5 år
Ulykkespunkt uten minst 4 ulykker innenfor 100m siste 5 år


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
786Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Ulykkespunkt skal være registrert0 %0 %0 %0 %
806AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Avledet objekt som må oppdateres hvert år1 år1 år1 år1 år
787Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fom. ulykkesdatoFom. ulykkesdato skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
788Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tom. ulykkesdatoTom. ulykkesdato skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
789Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Krav til antall ulykkerKrav til antall ulykker skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
790Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde ulykkespunktLengde ulykkespunkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
791Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall ulykkerAntall ulykker skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
792Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall drepteAntall drepte skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
793Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall meget alvorlig skaddeAntall meget alvorlig skadde skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
794Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall alvorlig skaddeAntall alvorlig skadde skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
795Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall lettere skaddeAntall lettere skadde skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
807Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafikkulykke0Skal ha minst 4 ulykker med personskade innenfor 100 meter i løpet av 5 år0 %0 %0 %0 %


4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen