Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.3130767 Utgår_Repos/venteareal
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-12-19
Definisjon:Område/avsats som er bygd spesielt for at reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på buss.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Utgår_ArealP

Utgår_BelegningP

Utgår_Geometri, linjeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11202
OperatørÅrlig
Repos/venteareal er registrert
Repos/venteareal ikke registrert
21207
OperatørÅrlig
Data skal inn i NVDB innen angitt frist
Repos/Venteareal ikke registert innen fristen
31203
BeggeÅrligArealAreal er angitt på alle objekter
Repos/venteareal uten Areal
41204
BeggeÅrligBelegningBelegning er angitt på alle objekter
Repos/venteareal uten Belegning
51205
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Repos/venteareal uten Geometri, linje
61206
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Repos/venteareal som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1202Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Repos/venteareal skal være registrert0 %0 %

1207AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal inn i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1203Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1204Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_BelegningBelegning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1205Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1206Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Utgår_Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen