Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.428077 Rørledning
Versjon:0Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Ledning for transport av væske eller gass (uoff).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11799
OperatørÅrlig
Rørledning er registrert
Rørledning ikke registrert
21800
OperatørÅrlig
Rørledning skal være inne i NVDB innen angitt frist
Rørledning ikke registrert i NVDB innen fristen
31805
BeggeÅrligDiameter, indre€Diameter, indre€ er angitt på alle objekter"
{Rørledning} uten €Diameter, indre€
41801
BeggeÅrligBruksområde€Bruksområde€ er angitt på alle objekter"
{Rørledning} uten €Bruksområde€
51803
BeggeÅrligMaterialtype€Materialtype€ er angitt på alle objekter"
{Rørledning} uten €Materialtype€
61807
BeggeÅrligGeometri, linje€Geometri, linje€ er angitt på alle objekter"
{Rørledning} uten €Geometri, linje€
71808
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Rørledning} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
81802
BeggeÅrligLengde€Lengde€ skal være angitt dersom lenge avviker fra lengde på stedfestinga
{Rørledning} uten €Lengde€
91804
BeggeÅrligTverrsnittform€Tverrsnittform€ skal være angitt dersom annen form enn sirkulært
{Rørledning} uten €Tverrsnittform€
101806
BeggeÅrligElementlengde€Elementlengde€ skal være angitt dersom det er faktiske rørlengder og ikke hel ledning.
{Rørledning} uten €Elementlengde€
111809
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Rørledning uten Vedlikeholdsansvarlig
121810
BeggeÅrligEier€Eier€ skal være angitt når eier avviker fra vegeier.
{Rørledning} uten €Eier€
131917
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Rørledning} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1799Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Rørledning skal være registrert0 %0 %

1800AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1805Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Diameter, indreDiameter, indre skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1801Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1803Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1807Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1808Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1802Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom lenge avviker fra lengde på stedfestinga0 %0 %

1804Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TverrsnittformTverrsnittform skal være angitt dersom annen form enn sirkulært0 %0 %

1806Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ElementlengdeElementlengde skal være angitt dersom det er faktiske rørlengder og ikke hel ledning.0 %0 %

1809Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1810Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1917Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LeggeårLeggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen