Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0770 Ferjesamband
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2012-08-15
Definisjon:Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.(uoff).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-11-291Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

DriftsstatusP

NavnP

nFDB_IdP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1234
OperatørÅrlig
Ferjesamband er registrert
Ferjesamband ikke registrert
2235
OperatørÅrlig
Ferjesamband er registrert i NVDB innen gitt frist
Ferjesamband som ikke er registrert innen fristen
3236
BeggeÅrligDriftsstatusDriftsstatus er angitt på alle objekter
Ferjesamband uten Driftsstatus
4237
BeggeÅrligNavnNavn er angitt på alle objekter
Ferjesamband uten Navn
5238
BeggeÅrlignFDB_IdnFDB_Id er angitt på alle objekter
Ferjesamband uten nFDB_Id
6240
BeggeÅrligFerjesamband og ferje-strekningEn strekning med ferjesamband skal være fullstendig dekket med tilknyttede ferjestrekningsobjekter
Ferjesamband uten tilknyttede ferjestrekninger
7554
BeggeÅrlig
Driftsstatus på Ferjesamband og Ferjestrekning må stemme overens
Ferjesamband der Driftstatus avviker fra Driftstatus på Ferjestrekning


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
234Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle strekninger skal være registrert0 %0 %

235AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert i NVDB innen angitt frist etter endring av virkeligheten10 dager10 dager

236Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsstatusEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

237Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

238Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
nFDB_IdEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

240Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerje-strekning-10En strekning med ferjesamband skal være fullstendig dekket med tilknyttede ferjestrekningsobjekter0 %0 %

554Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerje-strekning0Driftsstatus på Ferjesamband og Ferjestrekning må stemme overens0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for knotroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingede egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.