Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0775 ATK, influensstrekning
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-05-311Arnt Å AlbertsenFørste versjon
2014-04-092Tore PaulsenOppdatert med kontroll for Navn


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1692
OperatørÅrligATK-influens-strekningATK, influensstrekning er registrert
ATK, influensstrekning ikke registrert
2694
BeggeÅrligATK-influens-strekningObjektet skal være i NVDB innen angitt frist etter at det er satt i drift
ATK-influensstrekning ikke innlagt innen fristen
3693
BeggeÅrligType trafikkontrollType trafikkontroll er angitt på alle objekter
ATK, influensstrekning uten Type trafikkontroll
41293
BeggeÅrligNavnNavn er angitt på alle objekter
ATK, influensstrekning uten Navn
5695
BeggeÅrligType trafikkontrollDersom Type trafikkontroll = gjennomsnittsmåling skal objektet ha tilknyttet to eller flere ATK-punkt
ATK-influensstrekning med mindre enn 2 ATK-punkt
6696
BeggeÅrligATK influens-strekningStrekningen som objektet dekker skal starte ved en skiltplate med skiltnummer 558
ATK-influensstrekning uten HB-050 kode = 558 ved starten
7697
BeggeÅrligATK influens-strekningObjektet skal dekke over strekningen som er definert av tilhørende ATK-punkt og strekke seg inntil 3 km forbi siste ATK-punkt på strekningen
ATK-influensstrekning som ikke strekker seg ihht krav


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
692Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle ATK, influensstrekning skal være registrert0 %0 %

694AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være i NVDB innen angitt frist etter at det er satt i drift10 dager10 dager

693Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type trafikkontrollType trafikkontroll skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1293Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

695Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetATK-punkt0Dersom Type trafikkontroll = gjennomsnittsmåling skal objektet ha tilknyttet to eller flere ATK-punkt0 %0 %

696Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplate0Strekningen som objektet dekker skal starte ved en skiltplate med skiltnummer 5580 %0 %

697Topologisk konsistensAntall avvik over en gitt verdiATK-punkt0Objektet skal dekke over strekningen som er definert av tilhørende ATK-punkt og strekke seg inntil 1 km forbi siste ATK-punkt på strekningen0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen