Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.424078 Lukket rørgrøft
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-12
Definisjon:Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Grøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-07-221Arnt Å AlbertsenFørste versjon
2014-04-092Tore PaulsenOppdatert manglende krav til resultat


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1892
BeggeÅrlig
Lukket rørgrøft er registrert
Lukket rørgrøft ikke registrert
2897
BeggeÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Lukket rørgrøft som ikke er registrert innen fristen
3893
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Lukket rørgrøft uten Type
4894
BeggeÅrligDybdeDybde er angitt på alle objekter
Lukket rørgrøft uten Dybde
5895
BeggeÅrligVarmekablerVarmekabler er angitt på alle objekter
Lukket rørgrøft uten Varmekabler
6898
BeggeÅrligTunnelløpVed overlapp i vegreferanse mellom Lukket rørgrøft og Tunnelløp, skal Lukket rørgrøft være datter til Tunnelløp
Lukket rørgrøft med overlapp til Tunnelløp som ikke er datter av Tunnelløp
7899
BeggeÅrligTunnelløp uten trafikkVed sammenfall i geometri mellom Lukket rørgrøft og Tunnelløp uten trafikk, skal Lukket rørgrøft være datter til Tunnelløp uten trafikk
Lukket rørgrøft med overlapp til Tunnelløp uten trafikk som ikke er datter av Tunnelløp uten trafikk
81936
BeggeÅrligGeometri, linje€Geometri, linje€ er angitt på alle objekter"
{Lukket rørgrøft} uten €Geometri, linje€
91937
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Lukket rørgrøft} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
101938
BeggeÅrligKabler€Kabler€ skal være angitt å angi hvis grøften inneholder andre kabler enn varmekabler. Bare krav om å registrere Ja-tilfeller. Grøft med bare kabler registreres som Kabelgrøft.
{Lukket rørgrøft} uten €Kabler€
111939
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Lukket rørgrøft} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
892Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Lukket rørgrøft skal være registrert0 %0 %

897AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

893Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

894Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DybdeDybde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

895Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VarmekablerVarmekabler skal være angitt på alle objekter0 %0 %

898Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Ved overlapp i vegreferanse mellom Lukket rørgrøft og Tunnelløp, skal Lukket rørgrøft være datter til Tunnelløp0 %0 %

899Konseptuell konsistensAndel objekter innenfor regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp uten trafikk0Ved sammenfall i geometri mellom Lukket rørgrøft og Tunnelløp uten trafikk, skal Lukket rørgrøft være datter til Tunnelløp uten trafikk0 %0 %

1936Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1937Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1938Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KablerKabler skal være angitt å angi hvis grøften inneholder andre kabler enn varmekabler. Bare krav om å registrere Ja-tilfeller. Grøft med bare kabler registreres som Kabelgrøft.0 %0 %

1939Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen