Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.432079 Stikkrenne/Kulvert
Versjon:0Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11778
OperatørÅrlig
Stikkrenne/Kulvert er registrert
Stikkrenne/Kulvert ikke registrert
21779
OperatørÅrlig
Stikkrenne/Kulvert skal være inne i NVDB innen angitt frist
Stikkrenne/Kulvert ikke registrert i NVDB innen fristen
31781
BeggeÅrligVarmekablerVarmekabler er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Varmekabler
41782
BeggeÅrligHar innløpsristHar innløpsrist er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Har innløpsrist
51785
BeggeÅrligTilknyttet lukka drenTilknyttet lukka dren er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Tilknyttet lukka dren
61786
BeggeÅrligAntall tiningerAntall tininger er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Antall tininger
71787
BeggeÅrligDiameter, innvendigDiameter, innvendig er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Diameter, innvendig
81788
BeggeÅrligBredde, innvendigBredde, innvendig er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Bredde, innvendig
91789
BeggeÅrligHøyde, innvendigHøyde, innvendig er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Høyde, innvendig
101797
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Vedlikeholdsansvarlig
111839
BeggeÅrligEier€Eier€ skal være angitt når eier avviker fra vegeier.
{Stikkrenne/Kulvert} uten €Eier€
121798
BeggeÅrligGjennomløp for elv/bekkGjennomløp for elv/bekk er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Gjennomløp for elv/bekk
131780
BeggeÅrligLengdeLengde er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Lengde
141783
BeggeÅrligType innløpType innløp er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Type innløp
151784
BeggeÅrligType utløpType utløp er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Type utløp
161790
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ er angitt på alle objekter"
{Stikkrenne/Kulvert} uten €Byggeår€
171791
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Geometri, linje
181792
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Stikkrenne/Kulvert som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
191793
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Bruksområde
201794
BeggeÅrligMaterialtypeMaterialtype er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Materialtype
211795
BeggeÅrligTverrsnittsformTverrsnittsform er angitt på alle objekter
Stikkrenne/Kulvert uten Tverrsnittsform
221811
BeggeÅrligKumKum som er datterobjekt til Stikkrenne/Kulvert skal ha relevant plassering i forhold til Stikkrenne/Kulvert
Kum som er datter av Stikkrenne/Kulvert som ikke er relevant plassert i forhold til Stikkrenne/Kulvert


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1778Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Stikkrenne/Kulvert skal være registrert0 %0 %

1779AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1781Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VarmekablerVarmekabler skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1782Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Har innløpsristHar innløpsrist skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1785Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tilknyttet lukka drenTilknyttet lukka dren skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1786Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall tiningerAntall tininger skal være angitt dersom 1 eller flere. Skal være angitt etter noen års erfaring0 %0 %

1787Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Diameter, innvendigDiameter, innvendig skal være angitt hvis sirkulær form0 %0 %

1788Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, innvendigBredde, innvendig skal være angitt hvis rektangulær form0 %0 %

1789Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, innvendigHøyde, innvendig skal være angitt ved rektangulær eller ellipseform0 %0 %

1797Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når Vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1839Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1798Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gjennomløp for elv/bekkGjennomløp for elv/bekk skal være angitt dersom elv/bekk renner gjennom Stikkrenne/Kulvert0 %0 %

1780Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1783Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type innløpType innløp skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1784Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type utløpType utløp skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1790Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1791Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1792Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1793Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1794Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1795Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TverrsnittsformTverrsnittsform skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1811Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKum0Kum som er datterobjekt til Stikkrenne/Kulvert skal ha relevant plassering i forhold til Stikkrenne/Kulvert0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen