Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.426080 Grøft, åpen
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-10
Definisjon:Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-07-221Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

LengdeOGrøfter uten egengeometri får beregnet lengde etter vegreferansen.


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1883
BeggeÅrlig
Grøft, åpen er registrert
Grøft, åpen ikke registrert
2891
BeggeÅrlig
{Grøft, åpen} skal være inne i NVDB innen angitt frist
{Grøft, åpen} ikke registrert i NVDB innen fristen
3884
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Grøft, åpen uten Type
4886
BeggeÅrligDybdeDybde er angitt på alle objekter
Grøft, åpen uten Dybde
5887
BeggeÅrligMaterialeMateriale er angitt på alle objekter
Grøft, åpen uten Materiale
6888
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Grøft, åpen uten Geometri, linje
7889
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Grøft, åpen som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
8885
BeggeÅrligLengdeLengde er angitt på alle objekter
Grøft, åpen uten Lengde
9890
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Grøft, åpen uten Vedlikeholdsansvarlig
101897
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Grøft, åpen} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
883Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Grøft, åpen skal være registrert0 %0 %

891AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

884Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

886Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DybdeDybde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

887Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

888Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

889Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi fra antatt senter grøft10 cm10 cm

885Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom lengde avviker fra stedfestinga0 %0 %

890Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1897Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen