Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0800 Fremmede arter
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene (uoff).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall individB

ArealB

ArtsnavnP

BestandsbreddeB

Delt forekomstB

Geometri, linjeP

TetthetB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11386
OperatørÅrlig
Fremmede arter er registrert
Fremmede arter ikke registrert
21387
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Fremmede arter ikke registrert innen fristen
31388
BeggeÅrligArtsnavnArtsnavn er angitt på alle objekter
Fremmede arter uten Artsnavn
41390
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Fremmede arter uten Geometri, linje
51391
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Fremmede arter som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
61389
BeggeÅrligTetthetTetthet er angitt på alle objekter der Antall indivi ikke er angitt
Fremmede arter uten Tetthet
71392
BeggeÅrligArealAreal er angitt på alle objekter der Bestandsbredde ikke er angitt
Fremmede arter uten Areal
81393
BeggeÅrligBestandsbreddeBestandsbredde er angitt på alle objekter der Areal ikke er angitt
Fremmede arter uten Bestandsbredde
91567
BeggeÅrligAntall individAntall individ er angitt på alle objekter der Tetthet ikke er angitt
Fremmede arter uten Antall individ
101568
BeggeÅrligDelt forekomstDelt forekomst er angitt på alle objekter der forekomsten er delt
Fremmede arter uten Delt forekomst
111932
BeggeÅrligRegistrert dato€Registrert dato€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Fremmede arter} uten €Registrert dato€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1386Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Fremmede arter skal være registrert0 %0 %

1387AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1388Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArtsnavnArtsnavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1390Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1391Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1389Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TetthetTetthet skal være angitt om ikke Antall individ er gitt0 %0 %

1392Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt om ikke Bestandsbredde er gitt0 %0 %

1393Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BestandsbreddeBestandsbredde skal være angitt om ikke Areal er gitt0 %0 %

1567Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall individAntall individ skal være angitt om ikke Tetthet er gitt0 %0 %

1568Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Delt forekomstDelt forekomst skal være angitt om ikke Antall individ er gitt0 %0 %

1932Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Registrert datoRegistrert dato skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen