Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0807 Ferjestrekning
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Strekning mellom to ferjekaier hvor det er tilrettelagt for å reise med ferje.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

DriftsstatusP

Lengde farledP

OverfartstidP

SoneP

SonepåslagP

gFDB_IdP

nFDB_IdP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1241
OperatørÅrlig
Ferjestrekning er registrert
Ferjestrekning ikke registrert
2242
OperatørÅrlig
Ferjestrekning er registrert i NVDB innen gitt frist
Ferjestrekning som ikke er registrert innen fristen
3246
BeggeÅrligFra navnFra navn er angitt på alle objekter
Ferjestrekning uten Fra navn
4250
BeggeÅrligTil navnTil navn er angitt på alle objekter
Ferjestrekning uten Til navn
5244
BeggeÅrligDriftsstatusDriftsstatus er angitt på alle objekter
Ferjestrekning uten Driftsstatus
6247
BeggeÅrlignFDB_IDnFDB_ID er angitt på alle objekter
Ferjestrekning uten nFDB_ID
7248
BeggeÅrligOverfartstidOverfartstid er angitt på alle objekter
Ferjestrekning uten Overfartstid
8550
BeggeÅrligSoneSone er angitt på alle objekter
Ferjestrekning uten Sone
9243
BeggeÅrligSonepåslagSonepåslag er angitt på alle objekter
Ferjestrekning uten Sonepåslag
10552
BeggeÅrligDriftsstatusDriftsstatus på Ferjesamband og Ferjestrekning må stemme overens
Ferjestrekninger der Driftstatus avviker fra driftsstatus på Ferjesamband
11553
BeggeÅrligDriftsstatusDriftsstatus på Ferjestrekning og Ferjeleie må stemme overens
Ferjestrekninger der Driftstatus avviker fra driftstatus på Ferjeleie
12743
BeggeÅrligLengde farled€Lengde farled€ er angitt på alle objekter"
{Ferjestrekning} uten €Lengde farled€
132018
BeggeÅrliggFDB_Id€gFDB_Id€ er angitt på alle objekter"
{Ferjestrekning} uten €gFDB_Id€
14252
BeggeÅrlig
En Ferjestrekning skal ha tilknyttet en Ferjeleie i hver ende
Ferjestrekning som ikke er tilknyttet Ferjeleie
15253
BeggeÅrlig
Ferjestrekningen skal være fullstendig dekket med vegreferanseobjekter med Vegstatus = S (Eksisterende ferjestrekning)
Ferjestrekning som ikke har vegreferanseobjekter med Vegstatus = S
16322
BeggeÅrlig
Driftsstaus på ferjestrekningen skal stemme overens med status på vegreferanseobjekter
Ferjestrekning med ulogisk avvik mellom driftsstatus og status på vegreferanseobjektet
17551
BeggeÅrlig
Alle Ferjestrekninger må inngå i et ferjesamband
Ferjestrekninger som ikke inngår i et ferjesamband
18623
BeggeÅrlig
I et ferjesamband der det er flere ferjeleier skal alle mulige ferjestrekninger være registrert
Ferjestrekninger som ikke er registrert


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
241Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle strekninger skal være registrert0 %0 %

242AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert i NVDB innen 10 dager etter åpning eller endring.10 dager10 dager

246Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fra navnEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

250Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Til navnEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

244Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsstatusEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

247Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
nFDB_IdEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

248Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OverfartstidEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

550Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SoneEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

243Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SonepåslagEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

552Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjesambandDriftsstatusDriftsstatus på Ferjesamband og Ferjestrekning må stemme overens0 %0 %

553Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjeleieDriftsstatusDriftsstatus på Ferjestrekning og Ferjeleie må stemme overens0 %0 %

743Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde farledLengde farled skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2018Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
gFDB_IdgFDB_Id skal være angitt på alle objekter0 %0 %

252Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjeleie0En Ferjestrekning skal ha tilknyttet et Ferjeleie i hver ende0 %0 %

253Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVegreferanse0Ferjestrekningen skal være fullstendig dekket med vegreferanseobjekter med Vegstatus = S (Eksisterende ferjestrekning)0 %0 %

322Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVegreferanse0Driftsstatus på ferjestrekningen skal stemme overens med status på vegreferanseobjekter0 %0 %

551Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjesamband0Alle Ferjestrekninger må inngå i et ferjesamband0 %0 %

623Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjesamband0I et ferjesamband der det er flere ferjeleier skal alle mulige ferjestrekninger være registrert0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingede egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.