Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0819 Fordelingstavle
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-06-17
Definisjon:Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall kurserP

DriftsattårP

EierB

Eier, navnB

Geom, punktP

Kjøling typeB

Overbelastningsvern størrelseB

Overbelastningsvern typeB

Overspenningsvern typeB

PlasseringP

VarmeelementB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11525
OperatørÅrlig
Fordelingstavle er registrert
Fordelingstavle ikke registrert
21526
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Fordelingstavle ikke registrert innen fristen
31527
BeggeÅrligGeom, punktGeom, punkt er angitt på alle objekter
Fordelingstavle uten Geom, punkt
41532
BeggeÅrligPlasseringPlassering er angitt på alle objekter
Fordelingstavle uten Plassering
51535
BeggeÅrligAntall kurserAntall kurser er angitt på alle objekter
Fordelingstavle uten Antall kurser
61536
BeggeÅrligDriftsattårDriftsattår er angitt på alle objekter
Fordelingstavle uten Driftsattår
71528
BeggeÅrligKjøling typeKjøling type er angitt på alle objekter som har kjøling
Fordelingstavle uten Kjøling type
81533
BeggeÅrligVarmeelementVarmeelement er angitt på alle objekter som har montert varmelement
Fordelingstavle uten Varmeelement
91529
BeggeÅrligOverbelastningsvern størrelseOverbelastningsvern størrelse er angitt på alle objekter som har montertn overbelastningsvern
Fordelingstavle uten Overbelastningsvern størrelse
101530
BeggeÅrligOverbelastningsvern typeOverbelastningsvern type er angitt på alle objekter som har montert overbelastningsvern
Fordelingstavle uten Overbelastningsvern type
111531
BeggeÅrligOverspenningsvern typeOverspenningsvern type er angitt på alle objekter som har montert overspenningsvern
Fordelingstavle uten Overspenningsvern type
121534
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Fordelingstavle uten Eier
131537
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Fordelingstavle uten Eier, navn
141564
BeggeÅrlig
Fordelingstavle som er plassert i tunnel skal være datter til tunnelløp
Fordelingstavle som ikke er datter til Tunnelløp
151618
BeggeÅrligGeom, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Fordelingstavle som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1525Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Fordelingstavle skal være registrert0 %0 %

1526AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1527Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geom, punktGeom, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1532Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringPlassering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1535Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall kurserAntall kurser skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1536Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsattårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1528Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kjøling typeKjøling type skal være angitt hvis kjøling0 %0 %

1533Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VarmeelementVarmeelement skal være angitt om varmeelement er montert0 %0 %

1529Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Overbelastningsvern størrelseOverbelastningsvern størrelse skal være angitt hvis vern er montert0 %0 %

1530Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Overbelastningsvern typeOverbelastningsvern type skal være angitt hvis vern er montert0 %0 %

1531Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Overspenningsvern typeOverspenningsvern type skal være angitt hvis vern er montert0 %0 %

1534Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra eier av belysningsanlegg0 %0 %

1537Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1564Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Fordelingstavle som er plassert i tunnel skal være datter til tunnelløp0 %0 %

1618Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geom, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen