Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0821 Funksjonell vegklasse
Versjon:0Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-12-02
Definisjon:En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

VegklasseP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11571
BeggeÅrlig
{Funksjonell vegklasse} er registrert
{Funksjonell vegklasse} ikke registrert
21572
BeggeÅrlig
Funksjonell vegklasse skal være inne i NVDB innen angitt frist ved vegnettsendring
Funksjonell vegklasse ikke registrert i NVDB innen fristen
31870
BeggeÅrlig
Funksjonell vegklasse skal være inne i NVDB innen angitt frist etter at endelig vegklasse er bestemt
Funksjonell vegklasse ikke registrert i NVDB innen fristen
41573
BeggeÅrligVegklasse€Vegklasse€
{Funksjonell vegklasse} uten €Vegklasse€
51574
BeggeÅrligStatus€Status€
{Funksjonell vegklasse} uten €Status€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1571Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Funksjonell vegklasse skal være registrert for hele vegnettet der det går motorisert trafikk0 %0 %0 %0 %
1572AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist ved vegnettsendring0 dager0 dager0 dager0 dager
1870AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist etter at endelig vegklasse er bestemt10 dager10 dager10 dager10 dager
1573Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VegklasseVegklasse skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1574Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StatusStatus skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %


4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen