Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0823 Streknings-ATK
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Strekning mellom to ATK-punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) av gjennomsnittsfarten på passerende kjøretøy.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-10-181Tore PaulsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

KontrollretningP

StedP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1700
BeggeKvartalsvisStreknings-ATKStreknings-ATK er registrert
Streknings-ATK ikke registrert
2703
BeggeKvartalsvisStreknings-ATKObjektet skal være innlagt i NVDB innen angitt frist etter at det settes i drift
Streknings-ATK ikke innlagt innen fristen
3701
BeggeKvartalsvisKontroll-retningKontrollretning er angitt på alle objekter
Streknings-ATK uten Kontrollretning
4702
BeggeKvartalsvisStedSted er angitt på alle objekter
Streknings-ATK uten Sted
5705
BeggeKvartalsvisStreknings-ATKObjektet skal ha tilknyttet minst to ATK-punkt
Streknings-ATK ikke tilknyttet med minst to ATK-punkt
61957
BeggeÅrlig
{Streknings-ATK} skal være inne i NVDB innen angitt frist
{Streknings-ATK} ikke registrert i NVDB innen fristen
71958
BeggeÅrligOppsettingsår€Oppsettingsår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Streknings-ATK} uten €Oppsettingsår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
700Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Streknings-ATK skal være registrert0 %0 %

703AktualitetAndel avvik over en gitt verdi
0Objektet skal være innlagt i NVDB innen angitt frist etter at det settes i drift10 dager10 dager

701Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kontroll-retningKontrollretning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

702Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StedSted skal være angitt på alle objekter0 %0 %

705Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetATK-punkt0Objektet skal ha tilknyttet minst to ATK-punkt0 %0 %

1957AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1958Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen