Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.436083 Kum
Versjon:0Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-09-08
Definisjon:Dreneringskonstruksjon.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11812
OperatørÅrlig
Kum er registrert
Kum ikke registrert
21813
OperatørÅrlig
Kum skal være inne i NVDB innen angitt frist
Kum ikke registrert i NVDB innen fristen
31814
BeggeÅrligType€Type€ er angitt på alle objekter"
{Kum} uten €Type€
41815
BeggeÅrligBruksområde€Bruksområde€ er angitt på alle objekter"
{Kum} uten €Bruksområde€
51816
BeggeÅrligMaterialtype€Materialtype€ er angitt på alle objekter"
{Kum} uten €Materialtype€
61817
BeggeÅrligDybde€Dybde€ er angitt på alle objekter"
{Kum} uten €Dybde€
71821
BeggeÅrligOppslammingstid€Oppslammingstid€ er angitt på alle objekter"
{Kum} uten €Oppslammingstid€
81826
BeggeÅrligGeometri, punkt€Geometri, punkt€ er angitt på alle objekter"
{Kum} uten €Geometri, punkt€
91827
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Kum} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
101824
BeggeÅrligAvstand fra vegkant€Avstand fra vegkant€ er angitt på alle objekter"
{Kum} uten €Avstand fra vegkant€
111822
BeggeÅrligLokk/rist, type€Lokk/rist, type€ er angitt på alle objekter"
{Kum} uten €Lokk/rist, type€
121818
BeggeÅrligDiameter€Diameter€ skal være angitt hvis det er rund kum
{Kum} uten €Diameter€
131819
BeggeÅrligStige€Stige€ skal være angitt dersom Stige
{Kum} uten €Stige€
141820
BeggeÅrligDybde til utløp€Dybde til utløp€ skal være angitt dersom sandfang
{Kum} uten €Dybde til utløp€
151823
BeggeÅrligHar flyteramme€Har flyteramme€ skal være angitt dersom Ja
{Kum} uten €Har flyteramme€
161825
BeggeÅrligDykker€Dykker€ skal være angitt for dreneringskummer
{Kum} uten €Dykker€
171828
BeggeÅrligBredde1, firkantkum€Bredde1, firkantkum€ skal være angitt hvis det er firkantkum
{Kum} uten €Bredde1, firkantkum€
181829
BeggeÅrligBredde2, firkantkum€Bredde2, firkantkum€ skal være angitt hvis det er firkantkum
{Kum} uten €Bredde2, firkantkum€
191830
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarlig€Vedlikeholdsansvarlig€ skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
{Kum} uten €Vedlikeholdsansvarlig€
201831
BeggeÅrligEier€Eier€ skal være angitt når eier avviker fra vegeier.
{Kum} uten €Eier€
211832
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€påkrevd for nye kummer
{Kum} uten €Byggeår€
221833
BeggeÅrligAvløp€Avløp€ skal være angitt dersom avløp led3es til offentlig ledningsnett eller resipient
{Kum} uten €Avløp€
231834
BeggeÅrligKumskjerm€Kumskjerm€ skal være angitt dersom kumskjerm finnes
{Kum} uten €Kumskjerm€
241835
BeggeÅrlig
Kum som er datter til "Stikkrenne/kulvert" skal ha relevant plassering i forhold til "Stikkrenne/Kulvert"
Kum uten relevant plassering i forhold til Stikkrenne/Kulvert
251836
BeggeÅrlig
Kum som er datter til "Lukket rørgrøft" skal ha relevant plassering i forhold til "Lukket rørgrøft"
Kum uten relevant plassering i forhold til Lukket rørgrøft
261837
BeggeÅrlig
Kum som er datter til "Tunnelløp" skal være plassert innenfor eller like ved utløp av tunnelløpet
Kum ikke plassert innenfor eller like utenfor Tunnelløp


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1812Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Kum skal være registrert0 %0 %

1813AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1814Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1815Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1816Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1817Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DybdeDybde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1821Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppslammingstidOppslammingstid skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1826Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1827Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1824Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand fra vegkantAvstand fra vegkant skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1822Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lokk/rist, typeLokk/rist, type skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1818Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DiameterDiameter skal være angitt hvis det er rund kum0 %0 %

1819Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StigeStige skal være angitt dersom Stige0 %0 %

1820Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Dybde til utløpDybde til utløp skal være angitt dersom sandfang0 %0 %

1823Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Har flyterammeHar flyteramme skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1825Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DykkerDykker skal være angitt for dreneringskummer0 %0 %

1828Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde1, firkantkumBredde1, firkantkum skal være angitt hvis det er firkantkum0 %0 %

1829Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde2, firkantkumBredde2, firkantkum skal være angitt hvis det er firkantkum0 %0 %

1830Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1831Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1832Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeårpåkrevd for nye kummer0 %0 %

1833Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AvløpAvløp skal være angitt dersom avløp ledes til offentlig ledningsnett eller resipient0 %0 %

1834Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KumskjermKumskjerm skal være angitt dersom Kumskjerm finnes0 %0 %

1835Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetStikkrenne Kulvert0Kum som er datter til "Stikkrenne/kulvert" skal ha relevant plassering i forhold til "Stikkrenne/Kulvert"0 %0 %

1836Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLukket rørgrøft0Kum som er datter til "Lukket rørgrøft" skal ha relevant plassering i forhold til "Lukket rørgrøft"0 %0 %

1837Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Kum som er datter til "Tunnelløp" skal være plassert innenfor eller like ved utløp av tunnelløpet0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen