Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0835 Gangadkomst
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-10
Definisjon:Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

DekkekvalitetP

Geometri, linjeP

MinstebreddeP

NivåforskjellP

PunkthinderP

StigningP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11261
BeggeÅrlig
Gangadkomst er registrert
Gangadkomst ikke registrert
21262
BeggeÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Gangadkomst ikke registrert innen gitt frist
31263
BeggeÅrligAdkomst fra tilAdkomst fra til er angitt på alle objekter
Gangadkomst uten Adkomst fra til
41264
BeggeÅrligNivåforskjellNivåforskjell er angitt på alle objekter
Gangadkomst uten Nivåforskjell
51265
BeggeÅrligStigningStigning er angitt på alle objekter
Gangadkomst uten Stigning
61266
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Gangadkomst uten Geometri, linje
71267
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Gangadkomst som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
81268
BeggeÅrligDekkekvalitetDekkekvalitet er angitt på alle objekter
Gangadkomst uten Dekkekvalitet
91269
BeggeÅrligMinstebreddeMinstebredde er angitt på alle objekter
Gangadkomst uten Minstebredde
101270
BeggeÅrligPunkthinderPunkthinder er angitt på alle objekter
Gangadkomst uten Punkthinder
111909
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Gangadkomst} uten €Byggeår€
121271
BeggeÅrlig
Objekt må har mor (Rasteplass,Ferjeleie...)
Gangadkomst ikke registrert som mor (Rasteplass, Ferjeleie...)


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1261Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Gangadkomst skal være registrert0 %0 %

1262AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1263Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Adkomst fra tilAdkomst fra til skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1264Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NivåforskjellNivåforskjell skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1265Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StigningStigning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1266Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1267Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1268Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DekkekvalitetDekkekvalitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1269Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MinstebreddeMinstebredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1270Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PunkthinderPunkthinder skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1909Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1271Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet
0Objekt må har mor (Rasteplass,Ferjeleie...)0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen