Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.3710836 Vegoppmerking, forsterket
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-12-02
Definisjon:Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

TypeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11962
OperatørÅrlig
Vegoppmerking, forsterket er registrert
Vegoppmerking, forsterket ikke registrert
21963
OperatørÅrlig
Vegoppmerking, forsterket skal være inne i NVDB innen angitt frist
Vegoppmerking, forsterket ikke registrert i NVDB innen fristen
31964
BeggeÅrligTypeType skal være angitt på alle objekter
Vegoppmerking, forsterket uten Type
41965
BeggeÅrligEtableringsår€Etableringsår€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, forsterket} uten €Etableringsår€
51966
BeggeÅrligBredde€Bredde€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, forsterket} uten €Bredde€
61967
BeggeÅrligGeometri, linje/kurve€Geometri, linje/kurve€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, forsterket} uten €Geometri, linje/kurve€
71968
BeggeÅrligGeometri, linje/kurveAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Vegoppmerking, forsterket} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1962Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vegoppmerking, forsterket skal være registrert0 %0 %

1963AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1964Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1965Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1966Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1967Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linje/kurveGeometri, linje/kurve skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1968Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linje/kurveAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi50 cm50 cm4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen