Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0843 Kabelgrøft
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Lukka grøft med kabler og trekkerør.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-06-201Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

DybdeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1879
BeggeÅrlig
Kabelgrøft er registrert
Kabelgrøft ikke registrert
2881
BeggeÅrlig
Objektet skal være lagt inn i NVDB innen angitt frist
Objektet ikke registrert inn i NVDB innen fristen
3880
BeggeÅrligDybdeDybde er angitt på alle objekter
Kabelgrøft uten Dybde
4882
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Kabelgrøft som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
51933
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Kabelgrøft} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
879Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Kabelgrøft skal være registrert0 %0 %

881AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være lagt inn i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

880Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DybdeDybde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

882Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1933Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen