Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0844 Nedføringsrenne
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Grøft som fører vann fra topp skjæring ned til kum/stikkrenne. Den kan også lede vann fra stikkrenne ned en vegfylling. Nedføringsrenne vil ofte lede ned vann fra terrenggrøfter til stikkrenne eller åpen grøft langs veg.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-06-201Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

DybdeB

Geometri, linjeP

LengdePGenereres fra egengeometri der denne er målt

MaterialeP

UtformingP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1869
BeggeÅrlig
Nedføringsrenne er registrert
Nedføringsrenne ikke registrert
2870
BeggeÅrligMaterialeMateriale er angitt på alle objekter
Nedføringsrenne uten Materiale
3871
BeggeÅrligDybdeDybde er angitt på alle objekter
Nedføringsrenne uten Dybde
4872
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Nedføringsrenne uten Geometri, linje
5873
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Nedføringsrenne som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
6874
BeggeÅrligUtformingUtforming er angitt på alle objekter
Nedføringsrenne uten Utforming
7875
BeggeÅrligLengdeLengde er angitt på alle objekter
Nedføringsrenne uten Lengde
8876
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Nedføringsrenne uten Vedlikeholdsansvarlig
9877
BeggeÅrlig
Objektet skal inn i NVDB innen angitt frist
Objektet ikke registrert inn i NVDB innen fristen
101959
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Nedføringsrenne} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
869Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Nedføringsrenne skal være registrert0 %0 %

870Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

871Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DybdeDybde skal være angitt dersom dybde er relevant for aktuell utforming0 %0 %

872Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

873Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

874Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UtformingUtforming skal være angitt på alle objekter0 %0 %

875Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

876Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

877AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal inn i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1959Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen