Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0845 Fanggjerde
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-10-31
Definisjon:Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

AdkomstP

ByggeårB

EierB

Geometri, linjeP

Gjennomsnittlig avstand fra vegP

Helningsvinkel gjerdeP

HøydeP

LengdeP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11032
OperatørÅrlig
Fanggjerde er registrert
Fanggjerde ikke registrert
21033
OperatørÅrligLengdeLengde er angitt på alle objekter
Fanggjerde uten Lengde
31034
BeggeÅrligHøydeHøyde er angitt på alle objekter
Fanggjerde uten Høyde
41035
BeggeÅrligGjennomsnittlig avstand fra vegGjennomsnittlig avstand fra veg er angitt på alle objekter
Fanggjerde uten Gjennomsnittlig avstand fra veg
51036
BeggeÅrligHelningsvinkel gjerdeHelningsvinkel gjerde er angitt på alle objekter
Fanggjerde uten Helningsvinkel gjerde
61037
BeggeÅrligAdkomstAdkomst er angitt på alle objekter
Fanggjerde uten Adkomst
71038
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Fanggjerde uten Geometri, linje
81039
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Fanggjerde som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
91040
BeggeÅrligByggeårByggeår er angitt på alle objekter
Fanggjerde uten Byggeår
101041
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Fanggjerde uten riktig Eier
111042
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Fanggjerde uten riktig Vedlikeholdsansvarlig
121043
BeggeÅrlig
Fanggjerde skal være inne i NVDB innen angitt frist
Fanggjerde som ikke er i NVDB innen gitt frist
131044
BeggeÅrlig
Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Fanggjerde som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1032Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Fanggjerde skal være registrert0 %0 %

1033Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1034Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1035Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gjennomsnittlig avstand fra vegGjennomsnittlig avstand fra veg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1036Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Helningsvinkel gjerdeHelningsvinkel gjerde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1037Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1038Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1039Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1040Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1041Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1042Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1043AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Fanggjerde skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1044Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
0Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen