Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0846 Skredsikring, bremsekjegler
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2014-11-262Tore PaulsenLagt inn kontroll for Geometri,. flate


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11059
OperatørÅrlig
Skredsikring, bremsekjegler er registrert
Skredsikring, bremsekjegler ikke registrert
21073
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Skredsikring, bremseskjegler ikke registrert innen fristen
31060
BeggeÅrligKjegleformKjegleform er angitt på alle objekter
Skredsikring, bremsekjegler uten Kjegleform
41061
BeggeÅrligAntallAntall er angitt på alle objekter
Skredsikring, bremsekjegler uten Antall
51063
BeggeÅrligLengde bunn kjegleLengde bunn kjegle er angitt på alle objekter
Skredsikring, bremsekjegler uten Lengde bunn kjegle
61064
BeggeÅrligHøyde støtside kjegleHøyde støtside kjegle er angitt på alle objekter
Skredsikring, bremsekjegler uten Høyde støtside kjegle
71065
BeggeÅrligHelning støtside kjegleHelning støtside kjegle er angitt på alle objekter
Skredsikring, bremsekjegler uten Helning støtside kjegle
81066
BeggeÅrligAdkomstAdkomst er angitt på alle objekter
Skredsikring, bremsekjegler uten Adkomst
91067
BeggeÅrligMaterialtype støtsideMaterialtype støtside er angitt på alle objekter
Skredsikring, bremsekjegler uten Materialtype støtside
102019
BeggeÅrligGeometri, flate€Geometri, flate€ er angitt på alle objekter"
{Skredsikring, bremsekjegler} uten €Geometri, flate€
112020
BeggeÅrligGeometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Skredsikring, bremsekjegler} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
121068
BeggeÅrligByggeårByggeår er angitt på nye objekter
Skredsikring, bremsekjegler uten Byggeår
131062
BeggeÅrligAntall raderAntall rader er angitt på alle objekter der kjegler står i system
Skredsikring, bremsekjegler uten Antall rader
141071
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Skredsikring, bremsekjegler uten Eier
151072
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Skredsikring, bremsekjegler uten Vedlikeholdsansvarlig


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1059Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Skredsikring, bremsekjegler skal være registrert0 %0 %

1073AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1060Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KjegleformKjegleform skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1061Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1063Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde bunn kjegleLengde bunn kjegle skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1064Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde støtside kjegleHøyde støtside kjegle skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1065Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Helning støtside kjegleHelning støtside kjegle skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1066Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1067Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Materialtype støtsideMaterialtype støtside skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2019Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2020Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1068Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1062Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall raderAntall rader skal være angitt der kjeglene står i system0 %0 %

1071Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1072Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen