Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0848 Snøskjerm
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-09-10
Definisjon:Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-07-221Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1985
OperatørÅrlig
Snøskjerm er registrert
Snøskjerm ikke registrert
2999
OperatørÅrlig
Snøskjerm skal være inne i NVDB innen angitt frist
Snøskjerm ikke registrert inn i NVDB innen fristen
3986
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Snøskjerm uten Bruksområde
4987
BeggeÅrligLengdeLengde er angitt på alle objekter
Snøskjerm uten Lengde
5988
BeggeÅrligHøyde over terrengHøyde over terreng er angitt på alle objekter
Snøskjerm uten Høyde over terreng
6990
BeggeÅrligBakkeklaringBakkeklaring er angitt på alle objekter
Snøskjerm uten Bakkeklaring
7991
BeggeÅrligByggematerialeByggemateriale er angitt på alle objekter
Snøskjerm uten Byggemateriale
8992
BeggeÅrligAdkomstAdkomst er angitt på alle objekter
Snøskjerm uten Adkomst
9994
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Snøskjerm uten Eier
10995
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Snøskjerm uten Vedlikeholdsansvarlig
11996
BeggeÅrligByggeårByggeår er angitt på alle objekter
Snøskjerm uten Byggeår
12997
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Snøskjerm uten Geometri, linje
13998
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Snøskjerm som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
985Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Snøskjerm skal være registrert0 %0 %

999AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Snøskjerm skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

986Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

987Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

988Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde over terrengHøyde over terreng skal være angitt på alle objekter0 %0 %

990Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BakkeklaringBakkeklaring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

991Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggematerialeByggemateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

992Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

994Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

995Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

996Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

997Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

998Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen