Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0849 Skred, varsling/overvåkning
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Område som blir overvåket med hensyn på skred.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2014-11-262Tore PaulsenLagt inn kontroller for Geometri, flate


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11087
OperatørÅrlig
Skred, varsling/overvåkning er registrert
Skred, varsling/overvåkning ikke registrert
21094
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Skred, varsling/overvåkning ikke registrert innen fristen
31088
BeggeÅrligType naturfareType naturfare er angitt på alle objekter
Skred, varsling/overvåkning uten Type naturfare
41089
BeggeÅrligOvervåkningstypeOvervåkningstype er angitt på alle objekter
Skred, varsling/overvåkning uten Overvåkningstype
51090
BeggeÅrligAdkomstAdkomst er angitt på alle objekter
Skred, varsling/overvåkning uten Adkomst
61091
BeggeÅrligVarsling på vegVarsling på veg er angitt på alle objekter
Skred, varsling/overvåkning uten Varsling på veg
72010
BeggeÅrligGeometri, flate€Geometri, flate€ er angitt på alle objekter"
{Skred, varsling/overvåkning} uten €Geometri, flate€
82011
BeggeÅrligGeometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Skred, varsling/overvåkning} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1087Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Skred, varsling/overvåkning skal være registrert0 %0 %

1094AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1088Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type naturfareType naturfare skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1089Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OvervåkningstypeOvervåkningstype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1090Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1091Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Varsling på vegVarsling på veg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2010Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2011Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen