Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.630085 Pumpe
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Innretning for å pumpe vann.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2014-11-262Tore PaulsenDefinert kontroll for Produsent pumpe


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11575
OperatørÅrlig
Pumpe er registrert
Pumpe ikke registrert
21576
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Pumpe ikke registrert innen fristen
31577
BeggeÅrligEffektEffekt er angitt på alle objekter
Pumpe uten Effekt
41579
BeggeÅrligAntallAntall er angitt på alle objekter
Pumpe uten Antall
51580
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Pumpe uten Geometri, punkt
61581
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Pumpe som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
71996
BeggeÅrligProdusent pumpe€Produsent pumpe€ er angitt på alle objekter"
{Pumpe} uten €Produsent pumpe€
81578
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Pumpe uten Vedlikeholdsansvarlig
91582
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Pumpe uten Eier
101947
BeggeÅrligOppsettingsår€Oppsettingsår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Pumpe} uten €Oppsettingsår€
111604
BeggeÅrligPumpestasjonPumpe som ligger i en pumpestasjon skal være datter til pumpestasjonen
Pumpe som ikke er datter av Pumpestasjon


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1575Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Pumpe skal være registrert0 %0 %

1576AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1577Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EffektEffekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1579Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1580Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1581Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1996Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Produsent pumpeProdusent pumpe skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1578Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1582Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1947Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1604Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetPumpestasjon0Pumpe som ligger i en pumpestasjon skal være datter til pumpestasjonen0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen