Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0850 Skredsikring, forbygning
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2014-11-262Tore PaulsenLagt inn kontroll for Geometri, flate


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11074
OperatørÅrlig
Skredsikring, forbygning er registrert
Skredsikring, forbygning ikke registrert
21086
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Skredsikring, forbygning ikke registrert innen fristen
31075
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Skredsikring, forbygning uten Type
41076
BeggeÅrligTotalt antallTotalt antall er angitt på alle objekter
Skredsikring, forbygning uten Totalt antall
51077
BeggeÅrligAntall raderAntall rader er angitt på alle objekter
Skredsikring, forbygning uten Antall rader
61078
BeggeÅrligSikra arealSikra areal er angitt på alle objekter
Skredsikring, forbygning uten Sikra areal
71079
BeggeÅrligHøyde sikringselementHøyde sikringselement er angitt på alle objekter
Skredsikring, forbygning uten Høyde sikringselement
81080
BeggeÅrligAdkomstAdkomst er angitt på alle objekter
Skredsikring, forbygning uten Adkomst
92021
BeggeÅrligGeometri, flate€Geometri, flate€ er angitt på alle objekter"
{Skredsikring, forbygning} uten €Geometri, flate€
102022
BeggeÅrligGeometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Skredsikring, forbygning} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
111083
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Skredsikring, forbygning uten Vedlikeholdsansvarlig
121081
BeggeÅrligByggeårByggeår er angitt på nye objekter
Skredsikring, forbygning uten Byggeår
131082
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Skredsikring, forbygning uten Eier


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1074Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Skredsikring, forbygning skal være registrert0 %0 %

1086AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1075Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1076Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Totalt antallTotalt antall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1077Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall raderAntall rader skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1078Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sikra arealSikra areal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1079Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde sikringselementHøyde sikringselement skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1080Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2021Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2022Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1083Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1081Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1082Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen