Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0852 Trekkerør/kanal
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-09-08
Definisjon:Rør eller kanal for trekking av kabel.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

AntallB

Bredde, ytreB

ByggeårP

Diameter, ytreB

EierB

Eier, navnB

Geometri, linjeP

Høyde, ytreB

Ledig plassP

MaterialeP

TypeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1938
OperatørÅrlig
Trekkerør/kanal er registrert
Trekkerør/kanal ikke registrert
2951
OperatørÅrlig
Objektet skal være registrert i NVDB innen angitt frist etter at Elektrisk anlegg det tilhører settes i drift
Trekkerør/kanal ikke registrert innen angitt frist
3942
BeggeÅrligByggeårByggeår er angitt på alle objekter
Trekkerør/kanal uten Byggeår
4945
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Trekkerør/kanal uten Geometri, linje
5946
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Trekkerør/kanal som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
6948
BeggeÅrligLedig plassLedig plass er angitt på alle objekter
Trekkerør/kanal uten Ledig plass
7949
BeggeÅrligMaterialeMateriale er angitt på alle objekter
Trekkerør/kanal uten Materiale
8950
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Trekkerør/kanal uten Type
9941
BeggeÅrligDiameter, ytreDiameter, ytre er angitt på alle objekter som har rund form
Trekkerør/kanal uten Diameter, ytre
10943
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Trekkerør/kanal uten Eier
11944
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Trekkerør/kanal uten Eier, navn
12939
BeggeÅrligAntallAntall er angitt på alle objekter der antall Trekkerør/kanal objektet representerer er mer enn 1
Trekkerør/kanal uten Antall der objektet representerer mer en et Trekkerør/kanal
13940
BeggeÅrligBredde, ytreBredde, ytre er angitt på alle objekter som har rektangulær form
Trekkerør/kanal uten Bredde, ytre
14947
BeggeÅrligHøyde, ytreHøyde, ytre er angitt på alle objekter som har rektangulær form
Trekkerør/kanal uten Høyde, ytre


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
938Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Trekkerør/kanal skal være registrert0 %0 %

951AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være registrert i NVDB innen angitt frist etter at Elektrisk anlegg det tilhører settes i drift90 dager90 dager

942Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

945Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

946Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

948Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ledig plassLedig plass skal være angitt på alle objekter0 %0 %

949Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

950Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

941Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Diameter, ytreDiameter, ytre skal være angitt hvis rund form0 %0 %

943Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

944Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

939Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt dersom mer enn 10 %0 %

940Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, ytreBredde, ytre skal være angitt hvis rektangulær form0 %0 %

947Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, ytreHøyde, ytre skal være angitt hvis rektangulær form0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen