Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0853 Trekkekum
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2014-11-262Tore PaulsenLagt inn kontroll for Dybde, ytre og Materiale


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

BrannsikkerP

Bredde, ytreB

ByggeårP

Diameter, ytreB

EierB

Eier, navnB

KumformP

Lengde, ytreB

Utgår_Geometri, linjeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1926
OperatørÅrlig
Trekkekum er registrert
Trekkekum ikke registrert
2937
OperatørÅrlig
Objektet skal være registrert i NVDB innen angitt frist etter at Elektrisk anlegg det tilhører settes i drift
Trekkekum ikke registrert innen angitt frist
3929
BeggeÅrligByggeårByggeår er angitt på alle objekter
Trekkekum uten Byggeår
4936
BeggeÅrligBrannsikkerBrannsikker er angitt på alle objekter
Trekkekum uten Brannsikker
5934
BeggeÅrligKumformKumform er angitt på alle objekter
Trekkekum uten Kumform
61294
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Trekkekum uten Geometri, punkt
71295
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Trekkekum som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
82012
BeggeÅrligDybde, ytre€Dybde, ytre€ er angitt på alle objekter"
{Trekkekum} uten €Dybde, ytre€
92013
BeggeÅrligMateriale€Materiale€ er angitt på alle objekter"
{Trekkekum} uten €Materiale€
10927
BeggeÅrligBredde, ytreBredde, ytre er angitt på alle objekter der Kumform = Kvadratisk eller Rektangulær
Trekkekum uten Bredde, ytre
11928
BeggeÅrligDiameter, ytreDiameter, ytre er angitt på alle objekter der Kumform = Rund
Trekkekum uten Diameter, ytre
12930
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Trekkekum uten Eier
13931
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Trekkekum uten Eier, navn
14935
BeggeÅrligLengde, ytreLengde, ytre er angitt på alle objekter der Kumform = Kvadratisk eller Rektangulær
Trekkekum uten Lengde, ytre


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
926Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Trekkekum skal være registrert0 %0 %

937AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være registrert i NVDB innen angitt frist etter at Elektrisk anlegg det tilhører settes i drift90 dager90 dager

929Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

936Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BrannsikkerBrannsikker skal være angitt på alle objekter0 %0 %

934Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KumformKumform skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1294Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1295Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

2012Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Dybde, ytreDybde, ytre skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2013Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

927Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, ytreBredde, ytre skal være angitt hvis Kumform=Kvadratisk eller Rektangulær0 %0 %

928Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Diameter, ytreDiameter, ytre skal være angitt hvis Kumform=Rund0 %0 %

930Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

931Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

935Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde, ytreLengde, ytre skal være angitt hvis Kumform=Kvadratisk eller Rektangulær0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen