Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0854 Tunnelport
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-10
Definisjon:Port som kan avstenge et tunnelløp.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-10-181Tore PaulsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11012
OperatørÅrlig
Tunnelport er registrert
Tunnelport ikke registrert
21020
OperatørÅrlig
Tunnelport skal registreres i NVDB innen angitt frist
Tunnelport ikke registrert innen angitt frist
31013
BeggeÅrligBrannsikkerBrannsikker er angitt på alle objekter
Tunnelport uten Brannsikker
41014
BeggeÅrligBreddeBredde er angitt på alle objekter
Tunnelport uten Bredde
51015
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Tunnelport uten Bruksområde
61018
BeggeÅrligHøydeHøyde er angitt på alle objekter
Tunnelport uten Høyde
71116
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Tunnelport uten Geometri, punkt
81117
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Tunnelport som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
91016
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Tunnelport uten Eier
101017
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Tunnelport uten Vedlikeholdsansvarlig
111910
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Tunnelport} uten €Byggeår€
121022
BeggeÅrlig
Tunnelport skal høre til et tunnelløp
Tunnelport som ikke har tunnelløp som mor


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1012Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Tunnelport skal være registrert0 %0 %

1020AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Alle Tunnelport skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1013Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BrannsikkerBrannsikker skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1014Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1015Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1018Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1116Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1117Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1016Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1017Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1910Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1022Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Tunnelport skal høre til et tunnelløp0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen