Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0855 Gjerdeport
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Passasje i gjerder eller skjermer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-10-181Tore PaulsenFørste versjon
2014-04-092Tore PaulsenOppdatert med manglende kontroller for Geometri, punkt og Normal stilling


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11023
OperatørÅrlig
Gjerdeport er registrert
Gjerdeport ikke registrert
21031
OperatørÅrlig
Gjerdeport skal være inne i NVDB innen angitt frist
Gjerdeport ikke registrert innen angitt frist
31028
BeggeÅrligHøydeHøyde er angitt på alle objekter
Gjerdeport uten Høyde
41029
BeggeÅrligMaterialeMateriale er angitt på alle objekter
Gjerdeport uten Materiale
51030
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Gjerdeport som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
61121
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Gjerdeport uten Geometri, punkt
71047
BeggeÅrligBreddeBredde er angitt på alle objekter
Gjerdeport uten Bredde
81123
BeggeÅrligNormal stillingNormal stilling er angitt på alle objekter
Gjerdeport uten Normal stilling
91026
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Gjerdeport uten Eier
101027
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Gjerdeport uten Vedlikeholdsansvarlig
111934
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Gjerdeport} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1023Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Gjerdeport skal være registrert0 %0 %

1031AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Gjerdeport skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1028Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1029Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1030Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1121Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1047Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter



1123Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Normal stillingNormal stilling skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1026Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1027Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1934Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %



4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen