Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0859 Taktile indikatorer
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-13
Definisjon:Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11048
OperatørÅrlig
Taktile indikatorer er registrert
Taktile indikatorer ikke registrert
21052
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Taktile indikatorer som ikke er i NVDB innen gitt frist
31049
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Taktile indikatorer uten Bruksområde
41050
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Taktile indikatorer uten Geometri, linje
51051
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Taktile indikatorer som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
61053
BeggeÅrlig
Taktile indikatorer som ligger på fortau skal være datter til fortau
Taktile indikatorer som ligger på fortau, som ikke er datter til fortau
71054
BeggeÅrlig
Taktile indikatorer som tilhører Stoppunkt skal ha angitt posisjon innenfor gitt avvik
Taktile indikatorer som tilhørere stoppunkt som ikke tilfredstiller gitt avvik
81055
BeggeÅrlig
Taktile indikatorer som ligger på gangfelt skal være datter til gangfelt
Taktile indikatorer som ligger på gangfelt, som ikke er datter til gangfelt
91056
BeggeÅrlig
Taktile indikatorer som ligger på gågate skal være datter til gågate
Taktile indikatorer som ligger på gågate, som ikke er datter til gågate
101057
BeggeÅrlig
Taktile indikatorer som ligger på gate skal være datter til gate
Taktile indikatorer som ligger på gate, som ikke er datter til gate
111058
BeggeÅrlig
Taktile indikatorer som ligger på rasteplass skal være datter til rasteplass
Taktile indikatorer som ligger på rasteplass, som ikke er datter til rasteplass
121960
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Taktile indikatorer} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1048Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Taktile indikatorer skal være registrert0 %0 %

1052AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1049Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1050Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1051Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1053Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFortau0Taktile indikatorer som ligger på fortau skal være datter til fortau0 %0 %

1054Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetStoppunkt0Taktile indikatorer som tilhører Stoppunkt skal ha angitt posisjon innenfor gitt avvik1 m1 m

1055Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetGangfelt0Taktile indikatorer som ligger på gangfelt skal være datter til gangfelt0 %0 %

1056Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetGågate0Taktile indikatorer som ligger på gågate skal være datter til gågate0 %0 %

1057Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetGate0Taktile indikatorer som ligger på gate skal være datter til gate0 %0 %

1058Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplass0Taktile indikatorer som ligger på rasteplass skal være datter til rasteplass0 %0 %

1960Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen