Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.404086 Belysningsstrekning
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-06-16
Definisjon:Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

BruksområdeP

DimmingB

EierB

Eier, navnB

FjernstyringP

Geometri, linjeP

TypeP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11404
OperatørÅrlig
Belysningsstrekning er registrert
Belysningsstrekning ikke registrert
21405
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Belysningsstrekning ikke registert innen fristen
31406
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Belysningsstrekning uten Type
41407
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Belysningsstrekning uten Bruksområde
51409
BeggeÅrligFjernstyringFjernstyring er angitt på alle objekter
Belysningsstrekning uten Fjernstyring
61410
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Belysningsstrekning uten Geometri, linje
71411
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Belysningsstrekning som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
81414
BeggeÅrligByggeårByggeår er angitt på alle objekter
Belysningsstrekning uten Byggeår
91408
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Belysningsstrekning uten Vedlikeholdsansvarlig
101412
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Belysningsstrekning uten Eier
111413
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Belysningsstrekning uten Eier, navn
121415
BeggeÅrligDimmingDimming er angitt på alle objekter der dimming eksisterer
Belysningsstrekning uten Dimming


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1404Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Belysningsstrekning skal være registrert0 %0 %

1405AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1406Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1407Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1409Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernstyringFjernstyring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1410Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1411Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1414Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1408Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1412Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1413Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt ved privat eier0 %0 %

1415Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DimmingDimming skal være angitt hvis Ja0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen