Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.4044860 Evakueringslysstrekning
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-09-08
Definisjon:En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Evakueringslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt evakueringslysene som inngår hovedsakelig er av samme type. Det opprettes en forekomst for hver side av vegen.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall evakueringslyspunktP

DriftsattårP

EffektP

EierB

Eier, navnB

FjernstyringP

Geometri, linjeP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11476
OperatørÅrlig
Evakueringslysstrekning er registrert
Evakueringslysstrekning ikke registrert
21477
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Evakueringslysstrekning ikke registrert innen fristen
31478
BeggeÅrligAntall evakueringslyspunktAntall evakueringslyspunkt er angitt på alle objekter
Evakueringslysstrekning uten Antall evakueringslyspunkt
41479
BeggeÅrligDriftsattårDriftsattår er angitt på alle objekter
Evakueringslysstrekning uten Driftsattår
51480
BeggeÅrligEffektEffekt er angitt på alle objekter
Evakueringslysstrekning uten Effekt
61483
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Evakueringslysstrekning uten Geometri, linje
71484
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Evakueringslysstrekning som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
81485
BeggeÅrligType lyskildeType lyskilde er angitt på alle objekter
Evakueringslysstrekning uten Type lyskilde
91486
BeggeÅrligFjernstyringFjernstyring er angitt på alle objekter
Evakueringslysstrekning uten Fjernstyring
101481
BeggeÅrligEierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier
Evakueringslysstrekning uten Eier
111482
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Evakueringslysstrekning uten Eier, navn
121489
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Evakueringslysstrekning uten Vedlikeholdsansvarlig
131490
BeggeÅrlig
Evakueringslysstrekning som ligger inni et Tunnelløp skal være datter til tunnelløpet.
Evakueringslysstrekning som ikke er datter til Tunnelløp
141491
BeggeÅrlig
Evakueringslysstrekning som ligger inni et "Tunnelløp uten trafikk skal være datter til " Tunnelløp uten trafikk .
Evakueringslysstreking som ikke er datter til Tunnelløp uten trafikk


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1476Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Evakueringslysstrekning skal være registrert0 %0 %

1477AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1478Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall evakueringslyspunktAntall evakueringslyspunkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1479Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsattårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1480Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EffektEffekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1483Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1484Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1485Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type lyskildeType lyskilde type skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1486Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernstyringFjernstyring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1481Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1482Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1489Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1490Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Evakueringslysstrekning som ligger inni et Tunnelløp skal være datter til tunnelløpet.0 %0 %

1491Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp uten trafikk0Evakueringslysstrekning som ligger inni et "Tunnelløp uten trafikk" skal være datter til "Tunnelløp uten trafikk".0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen