Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.4045861 Ledelysstrekning, optisk
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-06-16
Definisjon:En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med evakueringslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall ledelyspunktP

DriftsattårP

EffektP

EierB

Eier, navnB

FjernstyringP

Geometri, linjeP

Inngår i nødsystemet i tunnelP

PlasseringP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11461
OperatørÅrlig
Ledelysstrekning, optisk er registrert
Ledelysstrekning, optisk ikke registrert
21462
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Ledelysstrekning, optisk ikke registrert innen fristen
31463
BeggeÅrligAntall ledelyspunktAntall ledelyspunkt er angitt på alle objekter
Ledelysstrekning, optisk uten Antall ledelyspunkt
41464
BeggeÅrligDriftsattårDriftsattår er angitt på alle objekter
Ledelysstrekning, optisk uten Driftsattår
51465
BeggeÅrligEffektEffekt er angitt på alle objekter
Ledelysstrekning, optisk uten Effekt
61468
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Ledelysstrekning, optisk uten Geometri, linje
71469
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Ledelysstrekning, optisk som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
81470
BeggeÅrligLyskilde typeLyskilde type er angitt på alle objekter
Ledelysstrekning, optisk uten Lyskilde type
91471
BeggeÅrligFjernstyringFjernstyring er angitt på alle objekter
Ledelysstrekning, optisk uten Fjernstyring
101473
BeggeÅrligPlasseringPlassering er angitt på alle objekter
Ledelysstrekning, optisk uten Plassering
111570
BeggeÅrligInngår i nødsystemet i tunnelInngår i nødsystemet i tunnel er angitt på alle objekter
Ledelysstrekning, optisk uten Inngår i nødsystemet i tunnel
121466
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Ledelysstrekning, optisk uten Eier
131467
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Ledelysstrekning, optisk uten Eier, navn
141474
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Ledelysstrekning, optisk uten Vedlikeholdsansvarlig
151475
BeggeÅrlig
Ledelysstrekning som ligger i Tunnelløp skal være datter til tunnelløpet
Ledelysstrekning, optisk som ikke er datter til Tunnelløp


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1461Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Ledelysstrekning skal være registrert0 %0 %

1462AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1463Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall ledelyspunktAntall lyskilder skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1464Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsattårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1465Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EffektEffekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1468Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1469Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1470Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lyskilde typeLyskilde type skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1471Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernstyringFjernstyring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1473Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1570Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Inngår i nødsystemet i tunnelInngår i nødsystemet i tunnel skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1466Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1467Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1474Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1475Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Ledelysstrekning som ligger i Tunnelløp skal være datter til tunnelløpet0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen