Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.406087 Belysningspunkt
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-06-16
Definisjon:En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert i et punkt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

BruksområdeP

Geometri, punktP

PlasseringP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11416
OperatørÅrlig
Belysningspunkt er registrert
Belysningspunkt ikke registrert
21417
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Belysningspunkt ikke registrert innen fristen
31420
BeggeÅrligPlasseringPlassering er angitt på alle objekter
Belysningspunkt uten Plassering
41422
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Belysningspunkt uten Geometri, punkt
51423
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Belysningspunkt som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
61418
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter hvis forskjellig fra Belysningsstrekning
Belysningspunkt uten Bruksområde
71419
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Belysningspunkt uten Vedlikeholdsansvarlig
81421
BeggeÅrligAntallAntall er angitt på alle objekter der objektet representerer mer enn et belysningspunkt
Belysningspunkt uten Antall
91424
BeggeÅrligFellesføring med annen etatFellesføring med annen etat er angitt på alle objekter dersom dette er er fellesføring med annen etat
Belysningspunkt uten Fellesføring med annen etat
101425
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Belysningspunkt uten Eier
111426
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Belysningspunkt uten Eier, navn
121427
BeggeÅrligFellesføring leietakerFellesføring leietaker er angitt på alle objekter dersom fellesføring og Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar
Belysningspunkt uten Fellesføring leietaker
131429
BeggeÅrlig
Belysningspunkt som ligger innenfor Belysningsstrekning skal være datter til belysningsstrekningen
Belysningspunkt som ikke er datter til Belysningsstrekning


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1416Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Belysningspunkt skal være registrert0 %0 %

1417AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1420Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringPlassering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1422Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1423Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1418Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt hvis forskjellig fra Belysningsstrekning0 %0 %

1419Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1421Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt om objektet representerer mer enn et belysningspunkt0 %0 %

1424Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fellesføring med annen etatFellesføring med annen etat skal være angitt hvis ja0 %0 %

1425Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra eier av belysningsanlegg0 %0 %

1426Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1427Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fellesføring leietakerFellesføring leietaker skal være angitt ved fellesføring der SVV har vedlikeholdsansvar0 %0 %

1429Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBelysnings-strekning0Belysningspunkt som ligger innenfor Belysningsstrekning skal være datter til belysningsstrekningen0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen