Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0872 Faunapassasje
Versjon:0Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11720
OperatørÅrlig
Faunapassasje er registrert
Faunapassasje ikke registrert
21721
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Faunapassasje som ikke er registrert i NVDB innen angitt frist
31722
BeggeÅrligTypeType er angitt på alle objekter
Faunapassasje uten Type
41725
BeggeÅrligLengdeLengde er angitt på alle objekter
Faunapassasje uten Lengde
51726
BeggeÅrligBreddeBredde er angitt på alle objekter
Faunapassasje uten Bredde
61730
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Faunapassasje uten Geometri, punkt
71731
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Faunapassasje som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
81723
BeggeÅrligFlerbrukspassasjeFlerbrukspassasje er angitt på alle objekter som har flerbruk
Faunapassasje med flerbruk uten Flerbrukspassasje
91724
BeggeÅrligFormålFormål er angitt på alle underganger og kulverter
Faunapassasje med Type kulvert eller undergang uten Formål
101727
BeggeÅrligHøyde minHøyde min er angitt på alle objekter som har tak
Faunapassasje med tak uten Høyde min
111728
BeggeÅrligÅpenhetÅpenhet er angitt på alle objekter som har tak
Faunapassasje med tak uten Åpenhet
121729
BeggeÅrligBrutus_IdBrutus_Id er angitt på alle objekter som har Brutus ID
Faunapassasje som har Brutus ID uten Brutus_Id
131732
BeggeÅrligHøyde maksHøyde maks er angitt på alle objekter som har tak
Faunapassasje med tak uten Høyde maks
141776
BeggeÅrligLokalitetsnavnLokalitetsnavn er angitt på alle objekter der navn er kjent
Faunapassasje uten Lokalitetsnavn
151935
BeggeÅrligByggeår€Byggeår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Faunapassasje} uten €Byggeår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1720Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Faunapassasje skal være registrert0 %0 %

1721AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1722Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1725Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1726Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1730Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1731Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1723Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FlerbrukspassasjeFlerbrukspassasje skal være angitt om passasjen har annen funksjon enn som faunapassasje.0 %0 %

1724Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FormålFormål skal være angitt for undergang og kulvert0 %0 %

1727Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde minHøyde min skal være angitt om passasjen har tak.0 %0 %

1728Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅpenhetÅpenhet skal være angitt for passasje med tak. Formel: Åpenhet = ((Høyde maks + Høyde min) / 2 x Bredde) / Lengde0 %0 %

1729Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Brutus_IdBrutus_Id skal være angitt dersom Brutus_Id finnes for konstruksjonen0 %0 %

1732Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde maksHøyde maks skal være angitt om passasjen har tak.0 %0 %

1776Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LokalitetsnavnLokalitetsnavn skal være angitt om det finnes navn på passaje. Stedsnavn kan benyttes0 %0 %

1935Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ByggeårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen