Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.410088 Lysarmatur
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-06-16
Definisjon:Lyskilde med innfatning.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11430
OperatørÅrlig
Lysarmatur er registrert
Lysarmatur ikke registrert
21431
OperatørÅrlig
Data skal være inne i NVDB innen angitt frist
Lysarmatur ikke registrert inne fristen
31432
BeggeÅrligEffektEffekt er angitt på alle objekter
Lysarmatur uten Effekt
41433
BeggeÅrligAntall lyskilder per armaturAntall lyskilder per armatur er angitt på alle objekter
Lysarmatur uten Antall lyskilder per armatur
51434
BeggeÅrligLyskilde typeLyskilde type er angitt på alle objekter
Lysarmatur uten Lyskilde type
61435
BeggeÅrligAntall armaturer i belysningspktAntall armaturer i belysningspkt er angitt på alle objekter
Lysarmatur uten Antall armaturer i belysningspkt
71436
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri, punkt er angitt på alle objekter
Lysarmatur uten Geometri, punkt
81437
BeggeÅrligGeometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Lysarmatur som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
91441
BeggeÅrligDriftsattårDriftsattår er angitt på alle objekter
Lysarmatur uten Driftsattår
101438
BeggeÅrligDimmingDimming er angitt på alle objekter som har separat dimming
Lysarmatur uten Dimming
111440
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Lysarmatur uten Vedlikeholdsansvarlig
121569
BeggeÅrligEierEier er angitt på alle objekter der eier avviker fra vegeier
Lysarmatur uten Eier
131443
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Lysarmatur uten Eier, navn
141444
BeggeÅrligInngår i nødsystemetInngår i nødsystemet er angitt på alle objekter der dette er tilfellet
Lysarmatur uten Inngår i nødsystemet
151445
BeggeÅrlig
Lysarmatur med samme stedfesting som Belysningspunkt skal være datter til belysningspunktet
Lysarmatur som ikke er datter av Belysningspunkt


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1430Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Lysarmatur skal være registrert0 %0 %

1431AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1432Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EffektEffekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1433Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall lyskilder per armaturAntall lyskilder skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1434Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lyskilde typeLyskilde type skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1435Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall armaturer i belysningspktAntall armaturer i belysningspkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1436Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1437Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

1441Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsattårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1438Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DimmingDimming skal være angitt ved separat dimming på lysarmaturet0 %0 %

1440Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1569Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1443Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1444Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Inngår i nødsystemetInngår i nødsystemet skal være angitt hvis Ja0 %0 %

1445Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBelysningspunkt0Lysarmatur med samme stedfesting som Belysningspunkt skal være datter til belysningspunktet0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen