Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.412092 Kabel
Versjon:2Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Elektrisk eller optisk leder.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2014-11-262Tore PaulsenNy kontroll for lengde


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

AntallP

BruksområdeP

DriftsattårP

EierB

Eier, navnB

FargeP

FramføringsvegP

Geometri, linjeP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1900
OperatørÅrlig
Kabel er registrert
Kabel ikke registrert
2913
OperatørÅrlig
Objektet skal være registrert i NVDB innen gitt frist etter at det settes i drift
Kabel ikke registrert i NVDB innen angitt frist
3901
BeggeÅrligTypebetegnelseTypebetegnelse er angitt på alle objekter
Kabel uten Typebetegnelse
4902
BeggeÅrligBruksområdeBruksområde er angitt på alle objekter
Kabel uten Bruksområde
5903
BeggeÅrligFargeFarge er angitt på alle objekter
Kabel uten Farge
6904
BeggeÅrligFramføringsvegFramføringsveg er angitt på alle objekter
Kabel uten Framføringsveg
7906
BeggeÅrligDriftsattårDriftsattår er angitt på alle objekter
Kabel uten Driftsattår
8907
BeggeÅrligGeometri, linjeGeometri, linje er angitt på alle objekter
Kabel uten Geometri, linje
9908
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Kabel som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
10905
BeggeÅrligAntallAntall skal være angitt på alle objekter som representerer mer enn 1 Kabel
Kabel uten Antall
11909
BeggeÅrligEierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier
Kabel uten Eier
12912
BeggeÅrligEier, navnEier, navn er angitt på alle objekter der eier er privat
Kabel uten Eier, navn
13910
BeggeÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Kabel uten Vedlikeholdsansvarlig
142015
BeggeÅrligLengde€Lengde€ skal være angitt dersom lengde avviker fra stedfestinga
{Kabel} uten €Lengde€
15914
BeggeÅrlig
Dersom framføringsveg er Trekkerør/kanal og trekkerør/kanal er registrert skal Kabel og Trekkerør/kanal ha omtrent sammenfallende geometri
Kabel uten sammenfallende geometri med Trekkerør/kanal
16915
BeggeÅrlig
Dersom framføringsveg er Kabelgrøft og Kabelgrøft er registrert skal Kabel og Kabelgrøft ha omtrent sammenfallende geometri
Kabel uten sammenfallende geometri med Kabelgrøft
17916
BeggeÅrlig
Dersom framføringsveg er Lukket rørgrøft og lukket rørgrøft er registrert skal Kabel og grøft ha omtrent sammenfallende geometri
Kabel uten sammenfallende geometri med Lukket rørgrøft
18917
BeggeÅrlig
Dersom framføringsveg er Kabelbru/stige og Kabelbru/stige er registrert skal Kabel og Kabelbru/stige ha omtrent sammenfallende geometri
Kabel uten sammenfallende geometri med Kabelbru/stige


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
900Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Kabel skal være registrert0 %0 %

913AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være registrert i NVDB innen gitt frist etter at det settes i drift90 dager90 dager

901Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypebetegnelseTypebetegnelse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

902Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

903Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FargeFarge skal være angitt på alle objekter0 %0 %

904Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FramføringsvegFramføringsveg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

906Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsattårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

907Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

908Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

905Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal angis dersom Antall kabler objektet representerer er mer enn 10 %0 %

909Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når Eier avviker fra vegeier0 %0 %

912Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

910Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

2015Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom Lengde avviker fra stedfestinga0 %0 %

914Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrekkerør kanal0Dersom framføringsveg er Trekkerør/kanal og trekkerør er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor trekkerørets bredde10 cm10 cm

915Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKabelgrøft0Dersom framføringsveg er Kabelgrøft og kabelgrøft er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor kabelgrøftens bredde10 cm10 cm

916Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLukket rørgrøft0Dersom framføringsveg e Lukket rørgrøft og lukket rørgrøft er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor grøftens bredde10 cm10 cm

917Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKabelbru stige0Dersom framføringsveg er Kabelbru/stige o Kabelbru/stige er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor Kabelbru/stiges bredde10 cm10 cm4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen