Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.388095 Skiltpunkt
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2013-03-11
Definisjon:Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-06-261Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Antall fundamentB

Antall oppsettingsutstyrP

AvskjæringsleddP

Avstand fra dekkekantB

BøyleB

EierB

FundamenteringP

Geometri, punktP

Høyde over vegkantB

KampanjetypeB

OppsettingsutstyrP

VedlikeholdsansvarligB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1134
OperatørÅrlig
Skiltpunkt er registrert
Skiltpunkt er ikke registrert
2135
OperatørÅrlig
Skiltpunktet som ikke er registrert i NVDB innen gitt frist
Skiltpunkt er ikke lagt inn innen fristen
3137
BeggeÅrligAntall oppsettingsutstyrAntall oppsettingsutstyr er gitt
Skiltpunkt uten antall oppsettingsutsyr
4138
BeggeÅrligFundamenteringFundamentering er gitt
Skiltpunkt uten fundamentering
5139
BeggeÅrligAvskjæringsleddAvskjæringsledd er gitt
Skiltpunkt uten avskjæringsledd
6140
BeggeÅrligOppsettingsutstyrOppsettingsutstyr er gitt
Skiltpunkt uten oppsettingsutstyr
7312
BeggeÅrligGeometri, punktSkiltpunkt er stedfestet med egengeometri
Skiltpunkt som ikke stedfestet med egengeometri
8313
BeggeÅrligGeometri, punktSkiltpunktet er innmålt med angitt posisjonsnøyaktighet
Skiltpunkt som ikke stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
9136
BeggeÅrligAntall fundamentAntall fundament er gitt for skilt som har fundament
Skiltpunkt uten antall fundament som har fundament
10141
BeggeÅrligAvstand fra dekkekantAvstand fra dekkekanter gitt for alle skilt som ikke er plassert over kjørebane
Skiltpunkt uten avstand fra dekkekant for alle skilt som ikke er plassert over kjørebane
11142
BeggeÅrligHøyde over vegkantHøyde over vegkant er angitt dersom det er avvik fra vegnormalenes anbefalte høyder
Skiltpunkt uten Høyde over vegkant dersom det er avvik fra vegnormalenes anbefalte høyder
122651OperatørÅrligKampanjetypeKampanjetype er gitt dersom skiltpunktet er tilrettelagt for kampanjeskilt
Skiltpunkt som er tilrettelagt for kampanjeskilt uten Kampanjetype
13300
OperatørÅrligEierEier er gitt der det avviker fra vegeier
Skiltpunkt uten eier der dette er påkrevd
14311
OperatørÅrligVedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Skiltpunkt uten vedlikeholdsansvarlig der dette er påkrevd
15741
BeggeÅrligBøyleBøyle er angitt på alle objekter som har bøyle
Skiltpunkt uten Bøyle=Ja og som har bøyle
16314
BeggeÅrligSkiltplateDer det er registrert kampanjeskiltplater, må skiltpunktet ha verdi på Kampanjetype
Skiltpunkt som ikke har verdi for Kampanjetype der det er registrert kampanjeskiltplater


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
134Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle skiltpunkt skal være registrert0 %0 %

135AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Skiltpunkt skal være oppdatert i NVDB innen angitt frist etter fysisk endring10 dager10 dager

137Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall oppsettingsutstyrEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

138Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FundamenteringEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

139Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AvskjæringsleddEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

140Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsutstyrEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

312Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal være stedfestet med egengeometri0 %0 %

313Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktKrav til posisjonsnøyaktighet10 cm10 cm

136Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall fundamentPåkrevd dersom skiltet har fundament0 %0 %

141Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand fra dekkekantEgenskapene skal være angitt for skiltpunkt som ikke er plassert over kjørebane0 %0 %

142Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde over vegkantEgenskapene skal være angitt dersom det er avvik fra vegnormalenes anbefalte høyder. Nøyaktighet desimeter.0 %0 %

265Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KampanjetypePåkrevd dersom tilrettelagt for kampanjeskilt0 %0 %

300Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierAngis der det avviker fra vegeier0 %0 %

311Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligAngis der det avviker fra vegeier0 %0 %

741Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BøyleBøyle skal være angitt dersom Ja0 %0 %

314Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplate-46Der det er registrert kampanjeskiltplater, må skiltpunktet ha verdi på type kampanje0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB123
Programmet NVDB123 kan brukes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er lagt inn. Kontroll av skiltvedtak i SVEIS samt referat fra byggemøter angående oppsetting/vedlikehold av skiltpunkt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen. I punkt 4.9 beskrives hvordan finne mangler, overlapp eller avvik i fagdata

Kontroller

4.1. Kampanjeskilt
Vedtak om kampanjeskiltpunkt fås ved henvendelse til region ledelsen ved kommunikasjonsseksjonen.