Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.390096 Skiltplate
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-04-09
Definisjon:Plate med skiltmotiv.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-06-261Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

AnsiktssideP

ArkivnummerB

BelysningB

Bredde, måltB

FargeB

FolieklasseP

Geometri, punktP

Høyde, egenB

KlappskiltB

OppsettingsdatoP

PlasseringskodeB

Skiftet datoB

SkiltformB

SkiltnummerP

StørrelseB

TekstB

Tekst-/SymbolhøydeB

Tosidig plate med ulike motivB

VedtaksnummerB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1144
Operatør

Skiltplate er lagt inn i NVDB
Skiltplate som ikke er registrert
2145
Operatør

Skiltplate er registrert i NVDB innen gitt frist
Skiltplate der frist for innlegging er overskredet
3146
Begge
Geometri, punktSkiltplate er stedfestet med egengeometri
Skiltplate som ikke er stedfestet med egengeometri
4157
Begge
AnsiktssideAnsiktside er gitt
Skiltplate uten ansiktside
5149
Begge
FolieklasseFolieklasse er gitt
Skiltplate uten folieklasse
6159
BeggeÅrligOppsettingsdatoOppsettingsdato er gitt
Skiltplate uten oppsettingsdato
7160
BeggeÅrligSkiltnummer HB-050Skiltnummer HB-050 er gitt
Skiltplate uten skiltnummer HB-050
8161
BeggeÅrligGeometri, punktSkiltplate deler geometri med skiltpunkt som er innmålt med angitt posisjonsnøyaktighet
Skiltplate som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
9303
Begge
ArkivnummerArkivnummer er gitt dersom skiltet krever vedtak
Skiltplate uten arkivnummer dersom skiltet krever vedtak
10158
Begge
BelysningBelysning skal være gitt dersom skiltet har innvendig eller utvendig belysning
Skiltplate uten belysning dersom skiltet har innvendig eller utvendig belysning
11301
BeggeÅrligKlappskiltKlappskilt er gitt dersom skiltet er et klappskilt
Skiltplate uten klappskilt=Ja der skiltet er et klappskilt
12147
BeggeÅrligBredde, måltBredde, målt er gitt for skilt med variabel størrelse
Skiltplate uten bredde, målt for skilt med variabel størrelse
13148
BeggeÅrligFargeFarge er gitt for skilt som finnes i ulike farger
Skiltplate uten farge for skilt som finnes i ulike farger
14302
BeggeÅrligHøyde, egenHøyde, egen er gitt for skilt som ikke har fast høyde
Skiltplate uten høyde, egen for skilt som ikke har fast høyde
15150
BeggeÅrligPlasseringskodePlasseringskode er gitt ved flere skilt på samme stolpen
Skiltplate uten plasseringskode ved flere skilt på samme stolpe
16154
BeggeÅrligTekstTekst er gitt for skilt som har tekst som ikke er fast
Skiltplate uten tekst for skilt som har tekst som ikke er fast
17155
BeggeÅrligTekst- SymbolhøydeTekst-/symbolhøyde er gitt for skilt som har tekst som ikke har fast størrelse
Skiltplate uten Tekst-/symbolhøyde for skilt som har tekst som ikke har fast størrelse
18151
OperatørÅrligSkiftet datoSkiftet dato er gitt for skiltplate som er skiftet
Skiltplate uten skiftet dato for skiltplate som er skiftet
19152
BeggeÅrligSkiltformSkiltform er gitt for skilt som finnes i ulike former
Skiltplate uten skiltform for skilt som finnes i ulike former
20153
BeggeÅrligStørrelseStørrelse er gitt for skilt som ikke har fast størrelse
Skiltplate uten størrelse for skilt som ikke har fast størrelse
21156
BeggeÅrligVedtaksnummerVedtaksnummer er gitt for trafikkregulerende skilt som krever vedtak
Skiltplate uten vedtaksnummer for trafikkregulerende skilt som krever vedtak
22740
BeggeÅrligTosidig plate med ulike motivTosidig plate med ulike motiv er angitt på alle objekter som har tosidig motiv
Skiltplate uten Tosidig plate med ulike motiv=Ja og som har tosidig motiv
23316
BeggeÅrligSkiltpunktSkiltplate har tilknytning til et skiltpunkt
Skiltplate som ikke har tilknytning til skiltpunkt


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
144Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle skilt skal være registrert0 %0 %

145AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Etter at endring av skiltplate er fysisk utført skal NVDB oppdateres innen angitt frist10 dager10 dager

146Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal være stedfestet med egengeometri0 %0 %

157Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AnsiktssideEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

149Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FolieklasseEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

159Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsdatoEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

160Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkiltnummerEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

161Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktSkiltplate deler geometri med skiltpunkt og har samme krav til posisjonsnøyaktighet10 cm10 cm

303Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerEgenskapen skal være angitt for skilt som krever vedtak0 %0 %

158Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelysningEgenskapen skal være angitt for skilt som har innvendig eller utvendig belysning0 %0 %

301Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KlappskiltEgenskapen skal være angitt dersom Ja0 %0 %

147Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, måltPåkrevd for skilt med variabel størrelse0 %0 %

148Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FargePåkrevd for skilt som finnes i ulike farger0 %0 %

302Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, egenPåkrevd for skilt som ikke har fast høyde0 %0 %

150Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringskodePåkrevd ved flere skilt på samme stolpe0 %0 %

154Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TekstPåkrevd for skilt som har tekst som ikke er fast0 %0 %

155Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tekst- SymbolhøydePåkrevd for skilt som har tekst som ikke har fast størrelse0 %0 %

151Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skiftet datoPåkrevd dersom skiltplate er skiftet0 %0 %

152Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkiltformPåkrevd for skilt som finnes i ulike former0 %0 %

153Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StørrelsePåkrevd for skilt som ikke har fast størrelse0 %0 %

156Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerPåkrevd for trafikkregulerende skilt som krever vedtak0 %0 %

740Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tosidig plate med ulike motivTosidig plate med ulike motiv skal være angitt dersom Ja0 %0 %

316Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltpunkt0Skiltplate må ha tilknytning til et skiltpunkt0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB123
Programmet NVDB123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingede egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.